Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

dit komt niet zomaar op onze weg!

Twee mensen die willen trouwen én meer weten over God en geloven in Hem. Zij heeft geen kerke­lijke achter­grond, hij wel. Ybke en René Slotboom uit Genemuiden kregen de vraag van de kerkenraad: willen jullie hen begeleiden? Ze gingen de uitdaging aan.

Eerlijk is eerlijk, ze riepen niet gelijk ‘yes!’, want ervaring hadden ze niet. Ondanks dat zeiden ze wel: ‘Dit komt niet zomaar op onze weg, laten we het doen. Want wat is het mooi om iets van Gods liefde te delen met twee mensen die elkaar liefhebben, maar graag nog wat dieper afsteken als basis voor hun huwelijk.’

Ybke vertelt dat zij en René elkaar aanvullen. Zij heeft zelf een opleiding tot sociaal werker gevolgd, René is verte­gen­woor­diger. Ze zijn dus allebei gewend om gesprekken te voeren en aan te voelen wat hun gespreks­partners bezig­houdt.

hoe begin je?
En dan ga je beginnen. Ybke: ‘We doen het laagdrem­pelig. Karlijn en Maarten komen gewoon een avondje op de koffie. We praten over de week. Soms zijn onze kinderen erbij, soms zijn we met zijn vieren.
Eerst hebben we gevraagd aan Karlijn: wat wil je graag weten? Dat waren vooral vragen naar de betekenis van een aantal dingen. Zoals: wat ís geloof eigenlijk? En: wat betekenen doop en avondmaal?

voorbe­reiden op kerkdienst
Daarna zijn we gaan nadenken over de kerkgang. Elke zondag wonen ze nu de middag­dienst bij en daar praten we over door. Of dat gemak­kelijk gaat? Nee, daar zijn wat extra stappen in nodig. We geven bijvoor­beeld de liturgie van tevoren. Karlijn heeft wat minder bijbel­kennis. Nu weet ze vooraf waarover het in de dienst zal gaan en kan ze zich voorbe­reiden. In onze gemeente krijgen ze steeds meer contacten en inmiddels ook het kerkblad. Er is wel een zekere drempel in het taalge­bruik van de preek. Soms zou een beetje uitleg over woorden wel helpen.

doorpraten
In ons gesprek na afloop praten we door over: wat was nieuw? Kon je het volgen? En we denken ook inhou­delijk na over de preek. Hoewel Karlijn een HSV-studie­bijbel heeft, hebben we gezocht naar een Bijbel die beter past. Dat werd ‘de Bijbel eenvoudig naverteld’ van Willem de Vink. Deze bijbel helpt om verbanden te ontdekken tussen gedeelten uit Gods Woord.
Het is echt mooi om te zien dat Karlijn openstaat voor alles wat met God volgen te maken heeft. Dat ze zich het eigen maakt. Heel voorzichtig. Pas zei ze bijvoor­beeld: ‘Bij het bidden ervaar ik rust.’

vragen en stimu­leren
Ybke lacht: ‘Karlijn is een pientere meid. Ze stelt haar vragen ook bij Maarten en zijn ouders: hier gaat het zo en daar gaat het anders. Hoe kijk je daar tegenaan? Maarten is een beetje terug­houdend, hij praat minder gemak­kelijk. Wij geven hem wel eens een duwtje en helpen hem in het verwoorden van zijn geloof. Of stimu­leren hem om later nog eens terug te komen op wat eerder door Karlijn gevraagd werd.

uitge­praat’
Het leek Ybke en René goed om syste­ma­tisch de leer van de kerk door te nemen, met een boekje van prof. Verboom, waarin hij de Heidel­bergse catechismus op eenvoudige manier uitlegt. Zo komt het geloof in grote lijnen en met alle aspecten langs in de gesprekken. Ybke: ‘We raken nu langza­merhand ‘uitge­praat’. Dit seizoen maken we af en in het nieuwe seizoen schuiven Karlijn en Maarten bij de belij­de­nis­ca­te­chi­satie aan.’

leerzaam voor allemaal
Dit mentoraat heeft Ybke en René ook veel gebracht. ‘Leerzaam’, zegt Ybke, ‘je leert hoe je een gesprek voert, welke manier aanslaat. Wat bespreek je en hoe? Geloven heeft mooie kanten, en is tegelij­kertijd niet vrijblijvend. Dat je het zó overbrengt dat je wegblijft uit enerzijds strenge regeltjes en ander­zijds uit vrijblij­vendheid. Wij vonden het een extra verant­woor­de­lijkheid en ook een stimulans om ermee bezig te zijn!

Print Friendly, PDF & Email