Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt veel werk verricht, op allerlei verschillende gebieden en in binnen- en buitenland. We kunnen allemaal op heel verschillende manieren betrokken zijn bij dat werk van de kerk. Bijvoorbeeld door te bidden en te geven. Wist u dat u via een nalatenschap of een periodieke schenking fiscaal voordelig kunt schenken?

Periodieke schenking

Met een periodieke gift geeft u minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag. Het doel, het bedrag en de looptijd legt u vast in een overeenkomst tussen u en het deputaatschap waaraan u wilt bijdragen. Een periodieke schenking is vanwege de fiscale aftrekbaarheid een aantrekkelijke vorm van doneren.

Overeenkomst periodiek schenken

Als u het werk van de CGK wilt steunen via een periodieke schenking, kunt u de overeenkomst periodieke gift gebruiken om dat vast te leggen. Onder vraag 4 vult u in welk deputaatschap u wilt begunstigen. Het gevraagde RSIN-nummer vindt u bij de ANBI-gegevens van alle deputaatschappen. Vervolgens stuurt het formulier ter ondertekening naar de penningmeester van het deputaatschap of naar de financiële afdeling van het Dienstenbureau.

Erflating of legaat

U kunt er ook voor kiezen om een bepaald deputaatschap als begunstigde op te nemen in uw testament. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Met een erfstelling legt u vast dat de begunstigde een bepaald percentage van uw nalatenschap krijgt. Een legaat is een vooraf vastgesteld bedrag.

Een testament is alleen geldig als het door een notaris is opgesteld en door u is ondertekend. Voordat u naar de notaris gaat, kunt u uw wensen bespreken met het deputaatschap waarvan u het werk wilt steunen. Op deze manier is alles goed geregeld en vastgelegd.

Belastingvrij schenken

Elk bedrag is zeer welkom. De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn erkend als ANBI. Dat geldt ook voor alle zelfstandige onderdelen, zoals deputaatschappen. Dat betekent dat wij over een erfstelling, een legaat of een periodieke schenking geen belasting hoeven af te dragen. Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de bestemming die u heeft gekozen. Een periodieke schenking kunt u zelf bovendien volledig van de belasting aftrekken.