Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

ds. Demas Ake is overleden

Dinsdag 25 september 2018 ontsliep ds. Demas Ake in Mamasa (Indonesië). Hij was 68 jaar.

Ds. Kees Buijs schreef: ‘Een van de steun­pi­laren van de GTM is overleden. Echt een vriend van de zending!’

Ds. Arjan Hilbers reageerde bedroefd: ‘Demas heeft zoveel voor de zending en vooral ook voor werkbe­zoekers betekend! Ik ben er echt verdrietig van. Hij was een oprechte vriend en broeder.’

Enkele maanden geleden was Demas geholpen aan een gezwel in zijn hals, waarvoor hij daarna chemo­the­rapie onderging. Het bleek te zwaar voor hem. We denken aan zijn vrouw en kinderen die hem erg zullen missen.

Ook veel anderen zullen met weemoed aan hem denken. Demas stond altijd - vrolijk, behulpzaam en liefdevol - voor anderen klaar. Zo begeleidde hij meer dan tweehonderd kinderen bij een operatie van hun lip (schisis). Onver­moeibaar trok hij het binnenland in om medicijnen te brengen aan mensen die leden aan een nare huidziekte (kaskado). Dit en vele andere activi­teiten op diaconaal terrein combi­neerde Demas met zijn drukke werk in grote gemeenten van de kerk in het Mamasa­gebied.

Altijd klaarstaand voor anderen, mag Demas nu rusten in zijn Heer. We gedenken hem en zullen hem steeds herin­neren met grote dankbaarheid.

Print Friendly, PDF & Email