Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

ds. Van 't Spijker nieuwe zendings­con­sulent

Deputaten zending maken met vreugde bekend dat zij per 1 juni 2018 ds. Willem van ‘t Spijker benoemen als zendings­con­sulent voor onze kerken. Van ‘t Spijker is de opvolger van ds. Arjan Hilbers, die per 1 september terug­treedt vanwege pensi­o­nering.

Ds. Van ‘t Spijker is op dit moment predikant van CGKV De Verbinding in Hilversum. Namens de CGK diende hij 6,5 jaar in Zuid-Afrika (KwaNdebele) en was hij lange tijd zendings­de­putaat. Ook elders is hij actief in zendings­or­ga­ni­saties. Zo was hij acht jaar bestuurslid van Inter­serve. Verder is hij sinds 2009 betrokken bij de Neder­landse Zendingsraad, waarvan hij op 24 mei voorzitter hoopt te worden.

Van ‘t Spijker heeft veel zin in zijn nieuwe taken: ‘Ik knijp soms nog even in mijn arm: is het echt?’ Hij hoopt slagen te maken in de commu­ni­catie: hoe bereik je ook jongere kerkleden met het verhaal van de zending? ‘Onze kerken hebben een mooie groep missi­o­naire-diaconale werkers, ik zou hen graag meer inzetten bij die commu­ni­catie.’

Vanuit zijn eigen netwerk wil hij aansturen op uitbreiding van contacten en op verdieping, verbreding en bezinning, bijvoor­beeld op het thema van de wereld­zen­dings­con­fe­rentie in Arusha, Tanzania: ‘trans­forming disci­pleship’. Hij noemt de vraag naar weder­ke­righeid ‘heel spannend’ en ziet uit naar samen­werking met de werkers op het gebied van evange­li­satie en diaconaat. ‘Ik hoop dat ik de breedte van onze kerken kan helpen met het zendingswerk dat al zo lang mijn hart heeft.’

Ds. Hein Korving, voorzitter van deputaten zending, voegt daaraan toe: ‘Wij verwachten dat ds. Van ‘t Spijker zich uit liefde tot God en met deskun­digheid zal inzetten voor alles wat in de afgelopen jaren onder de zegen van de Here is opgebouwd.’

De werkplek van de nieuwe zendings­con­sulent wordt het Diensten­bureau in Veenendaal. Deze zomer brengen beide consu­lenten een bezoek aan Botswana, aan een van de zendings­ge­bieden van onze kerken, als onderdeel van de overdracht van werkzaam­heden.

Op zondag 24 juni neemt ds. Van ‘t Spijker afscheid van zijn gemeente in Hilversum. Dit moment markeert voor hem de streep achter het gemeen­tewerk en is tevens de gelegenheid om stil te staan bij zijn 35-jarig predi­kant­schap.

Print Friendly, PDF & Email