Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

een baby gered en een moeder hersteld

Yulia

Yulia had als ongewenst kind een moeilijke jeugd. Hoewel haar moeder een geres­pec­teerde directeur van de dorps­school was, wilde zij zelf geen kind hebben. Yulia heeft jaren gepro­beerd haar liefde te winnen en te zorgen dat haar moeder trots op haar zou zijn. Ze deed erg haar best daarvoor, maar ze had moeite met school.

Toen Yulia de leeftijd kreeg om te gaan werken, begonnen de problemen. Bij haar eerste baan werd ze niet betaald. Bij haar tweede baan werd ze bedrogen, gedro­geerd en bestolen. Haar derde baan was een goede baan, maar door de afstand naar huis werd ook dat een tragedie. In maart, toen Yulia door een park naar huis liep, werd ze verkracht door een buiten­lander. Ze werd onder­zocht door een dokter, maar het was pas na vijf maanden dat ze erachter kwam dat ze zwanger was. Toen Yulia haar moeder vertelde wat er gebeurd was, stond haar moeder erop dat ze een abortus liet plegen, maar ze was al te ver in haar zwanger­schap om dat nog te kunnen doen. Yulia besloot om zich tijdens de rest van haar zwanger­schap te verbergen voor de mensen in een gehuurd appar­tement, en ze plande om na de geboorte haar baby in het ziekenhuis weg te geven. Ze had echter elke dag meer en meer twijfel of ze haar baby kon opgeven en kon daardoor niet meer slapen.

De moeder van Yulia bleef onver­murwbaar en wilde de baby ter adoptie afgeven en zei ‘het is een schande voor de familie! Hoe kan ik de buren in de ogen kijken?’ Haar moeder was helaas niet bezorgd over het lot van haar dochter en kleinkind.

Eind december werd Yulia ziek door een longont­steking en ging naar het ziekenhuis. De onder­zoe­kende arts-gynae­coloog vertelde haar over het moeder- en kindcentrum bij Father’s Home. De arts was daar erg in geïnte­res­seerd, omdat ze dacht dat die mensen net als zij met zwangere vrouwen werken én die ook nog eens chris­te­lijke waarden hebben in staat moesten zijn om een goed huis te vinden voor haar baby.

In ons centrum ontmoette Yulia jonge vrouwen die ook dezelfde moeilijke keuze hadden gemaakt en besloten hadden om hun baby’s te houden en om te leren hoe goede moeders te zijn.

Op 30 december 2019 beviel Yulia van een mooie baby, een jongen. Nadat ze vijf dagen in het ziekenhuis gelegen had, werd ze met haar zoon overge­plaatst naar het moeder- en kindcentrum. Er was veel gebed en er waren gesprekken met haar moeder en groot­moeder, die tijd doorbrachten met hun kleinzoon. Ze zagen ook de andere jonge moeders, ontmoetten de medewerkers van Father’s Home en God was aan het werk. Een paar weken later zei Yulia voor het eerst dat ze niet haar zoon zou opgeven voor adoptie.

Er moet nog steeds veel gebeuren qua documen­tatie, het bouwen van een relatie tussen Yulia en haar moeder en het leven in de omstan­dig­heden, maar het belang­rijkste is dat zij besloten hebben om samen een gezin te vormen.

Hier doen we dit project voor. Lees hier meer over dit project.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl