Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

een droom die is uitgekomen

Znoed van Veen-Azad droomde ervan om zich met een Arabische groep te verdiepen in de Bijbel. Haar droom kwam op een bijzondere manier uit.

 In 2010 werd Znoed de eerste niet-Neder­landse leider van een vrouwen­groep bij ICF Apeldoorn. In die tijd werkte haar kerk met huisgroepen. De voorganger van de gemeente koos een Bijbel­ge­deelte uit en maakte daar gespreks­vragen bij. Die werden vervolgens in de kringen besproken. Dat gaat nu anders: de kring­deel­nemers hebben een actievere rol. Znoed is daar blij mee.

Drie jaar geleden kwam Znoed in contact met Syrische vluch­te­lingen. Toen ontstond haar droom: ze verlangde ernaar een Arabische Bijbel­stu­die­groep te vormen. Samen met Samer Younan, die ze kende vanuit Evangelie & Moslims, begon ze met Arabische Bijbel­studies. Znoed vertelt: ‘Er wonen veel katho­lieke en oosters-orthodoxe vluch­te­lingen in Apeldoorn. We nodigden niet alleen hen uit, maar de hele wijk. Ook moslims. Er ontstonden mooie contacten.

Door de coron­a­maat­re­gelen hebben we onze Bijbel­kring tijdelijk moeten stoppen, maar ik houd telefo­nisch contact. Met een vrouw bad ik drie keer per week. Want als er problemen zijn, wil je toch elke dag samen bidden? Bidden met één vrouw werd al snel bidden met twee, drie, vier, vijf, tien … We bidden nog steeds samen.’

Znoed volgde de Filippus-cursus bij Evangelie & Moslims: ‘Met overgave! Ik wist niet dat ik dat nog kon op mijn leeftijd. Maar ik wilde zó graag leren vragen van moslims te beant­woorden. Ook wilde ik weten hoe ik moslims kan vertellen over Jezus als Zoon van God en over de Heilige Geest. Bijbel­studie met Arabische mensen is best een uitdaging. Zij zijn niet zo direct als Neder­landers en niet gewend om hun mening te geven. Je kunt wel vragen: “Vertel eens?” Dat brengt het gesprek op een mooie manier verder.

Ik leerde op de cursus ook hoe ik Bijbel­studies kan leiden. Mét zelfver­trouwen. Zelfs met mannen erbij. Dat is bijzonder, want in de Arabische wereld is het ongebrui­kelijk dat vrouwen lesgeven aan mannen. Maar iedereen luistert, met open oren.’

Samer besloot zijn werk in Apeldoorn af te bouwen. Daarom vroeg Znoed de Bijbel­stu­die­deel­nemers om zélf Bijbel­studies voor te gaan bereiden. Reacties als: ‘Nooit gedaan’ en ‘Dat durf ik niet’, wuifde ze weg. ‘Gewoon doen!’, zei Znoed. En zo geschiedde.

Ze vervolgt: ‘Inmiddels verzorgen acht à negen mensen Bijbel­studies. Ze lezen hierdoor meer uit de Bijbel en zoeken zelf naar verdieping en uitleg. Het aantal deelnemers groeit, het zijn er al vijftien. Ze zijn meer betrokken en ervaren dat ze erbij horen. Zo sprak ik laatst een Syrische chris­ten­vrouw met een moslim­ach­ter­grond. Ze was teleur­ge­steld geraakt in chris­tenen. Toen zij een paar keer een Bijbel­studie had geleid, zei ze: “Nu weet ik het weer, ik hoor bij deze groep!”. Mijn droom is uitge­komen, ik ben heel dankbaar!’

___

Dit interview verscheen ook in het septem­ber­nummer van magazine Doorgeven.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl