Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

een eigen plek voor de diaken

Arnout Schuurman is ‘after market engineer’ en doet werkvoor­be­reiding voor servi­ce­mon­teurs. Hij woont in het Groningse Mussel, waar hij actief is in de groeiende CGK-gemeente. Als diaken bezocht hij de classicale diaconale verga­de­ringen (CDV). ‘Dat ervoer ik wel eens als een verplicht nummer. Ik dacht: we zouden hier meer uit kunnen halen.’ Dat heeft iemand opgevangen en na zijn periode in de diaconie werd hij gevraagd voor de commissie die de CDV voorbereid.

elkaar helpen

In de praktijk heb ik gemerkt dat het best moeilijk is om echt iets van de CDV te maken. ‘Hoe krijg je dat voor elkaar als iedereen van tevoren al denkt dat toch niks oplevert? Dat vind ik moeilijk. Ik wil de CDV graag weer op gang brengen en daar gaan we ons best voor doen! Ik denk echt dat we elkaar kunnen helpen. Door nieuwe dingen te horen of uit te proberen, door te delen met welke organi­saties - zoals Stichting Present - we samen kunnen werken en door met elkaar uit te wisselen.’

asielzoekers

Voor de gemeente van Mussel heeft het contact met asiel­zoekers veran­dering gebracht. ‘Als we van tevoren hadden geweten dat er op een zondag dertien auto’s nodig zouden zijn om mensen uit het centrum op te halen, dan waren we er misschien niet aan begonnen. Maar als dat gebeurt en het aantal groeit, dan regel je dat toch samen. Het doet wel wat in de gemeente als mensen die tot geloof zijn gekomen, gedoopt worden. Al moet ik eerlijk zeggen dat niet iedereen er zo blij mee is; sommigen storen zich aan onrust in de kerk of zijn op hun hoede.’

Gul Khan

In het asiel­zoe­kers­centrum speelde de Pakis­taanse Gul Khan, inmiddels lid van de CGK Mussel, een belang­rijke rol. ‘Toen hij daar verbleef zag je dat Gul een echte evangelist is, daarom waren er ook zoveel auto’s nodig. Hij nodigde iedereen uit om mee naar de kerk te gaan.

Toen hij een verblijfs­ver­gunning kreeg, zocht Gul naar zijn roeping. Hij vond die door – samen met diaconaal consulent Erjan van der Linde – een project in Pakistan te starten in het gebied waar hij vandaan komt. Een groepje uit de kerk denkt daarin met Gul Khan mee.

pastoraat belangrijker?

Arnout vraagt zich af of we in de kerk goed omgaan met het ambt van diaken. ‘Het lijkt toch vaak dat de ouderling het belang­rijkste is en dat diaken zijn daarvoor de opleiding is. Ik was eerst diaken, daarna kom je op de lijst als ouderling. Maar is pastoraat belang­rijker dan de hulp aan mensen? Ik zou graag zien dat het ambt van diaken een eigen plek heeft. Dat de ene helft diakenen bezig is binnen de gemeente zorg te dragen en dat de andere helft zich richt op wat er buiten de kerk aan hulp nodig is.’

Reageren? diaconaat@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email