Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

een kerk die kán

Op zaterdag 15 juni presen­teert Rudolf Setz, voorganger van Assen Zoekt en diaconaal consulent van onze kerken het boek: 'Een kerk die kan'. De onder­titel is: ‘zoek de bloei van je buurt’. De boekpre­sen­tatie vindt plaats in de Verrij­ze­niskerk in Zwolle. Rudolf schreef het samen met dr. Marten van der Meulen. Chris­tenUnie voorman Gert-Jan Segers en René de Reuver - scriba Protes­tantse Kerk - nemen de eerste exemplaren in ontvangst.

Rudolf was van 1996 tot 2005 kerkelijk werker in Zwolle en initi­a­tief­nemer van de Alpha-cursus, Stichting Present en de Ontmoe­tings­diensten. Marten is univer­sitair docent aan de Protes­tantse Theolo­gische Univer­siteit en gepro­mo­veerd op nieuwe vormen van kerkzijn. Hij woont met zijn gezin in Assen en pioniert vanaf 2014 samen met Rudolf en Akke Setz. De nieuwe gemeente Assen Zoekt groeide de afgelopen 10 jaar van een handjevol mensen naar een diverse gemeen­schap met ruim 300 deelnemers.

Rudolf over het boek: 'Ik heb veel geleerd van inspi­re­rende Engelse en Ameri­kaanse kerken. Maar vaak dacht ik: we hebben eigen Neder­landse voorbeelden, verhalen en doordenking nodig. En nu is het zover. Vanuit de praktijk van Assen Zoekt, Stichting Present en de CGK Zwolle geeft dit boek inzichten, theolo­gische reflecties en handvatten waar je als gemeente en als gemeen­telid wat mee kunt.' Het boek is voor gemeen­te­leden die nadenken over ‘een kerk die kan’, pioniers, kerkelijk werkers en predi­kanten.

Het programma van de inspi­ra­tiedag (in juni 2019) was:  

13.30 – 17.00

  • Boekpre­sen­tatie met bijdragen van Rudolf Setz en Marten van der Meulen
  • Liederen van ‘Reisge­noten’ - schrij­vers­col­lectief onder leiding van Johan de Jong (Pelgrims­tocht)
  • Uitreiking boek aan tweede­ka­merlid Gert-Jan Segers en aan René de Reuver

17.00 – 18.30

  • Maaltijd en ontmoeting
  • Markt met mogelijk­heden

19.30 – 21.00 uur

  • Pelgrims­concert Reisge­noten - onder leiding van Johan de Jong

Ds. Arjan Hilbers las mee met het boek. Het raakte hem vooral dat in ‘Een kerk die kan’ geen poging wordt gedaan bestaande kerken kritisch onder handen te nemen zodat er een handboek voor het veran­deren van kerken ontstond. Eigenlijk worden heel eenvoudig ontmoe­tingen en gebeur­te­nissen rondom het evangelie van Jezus Christus beschreven die mensen in contact brengen met God en met elkaar. En die mensen motiveren van betekenis te zijn voor hun directe omgeving. Zo groeit er een nieuwe gemeen­schap die verbazend veel lijkt op de eerste gemeenten die in het Nieuwe Testament worden beschreven. Hilbers vindt het prachtig om zo’n gemeen­schap te omschrijven als een ‘oefen­plaats van het Koninkrijk van God.’
Meer infor­matie op www.eenkerkdiekan.nl.
De prijs van het boek is € 18,95.

 

Print Friendly, PDF & Email