Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

een nieuwe start in Bant

Het evange­li­sa­tie­project Hart voor Bant is een officiële pioniersplek geworden. In een feeste­lijke gemeen­te­ver­ga­dering op 27 november werd een samen­wer­kings­over­een­komst getekend door het pioniersteam van Hart voor Bant, de zendende gemeente Urk Ichthus en deputaten evange­li­satie van de CGK. De kerkenraad is dankbaar: ‘Dit is een mijlpaal en een bemoe­diging voor het missi­o­naire werk in Bant.’

zegen doorgeven

Als project bestaat Hart voor Bant al langer. Het is gestart op initi­atief van de Ichthus­ge­meente. ‘We hebben zoveel van de Heere gekregen, dat wilden we doorgeven aan mensen in de polder.’ Er werd gekozen voor een project in Bant, omdat juist daar veel kerken verdwijnen. ‘Het is als kerkenraad ons verlangen dat de inwoners van Bant de Heere God leren kennen.’

een band met mensen

In de afgelopen jaren liet het pioniersteam in Bant al op uiteen­lo­pende manieren van zich horen. Met Pasen brachten vrijwil­ligers brood­mandjes rond en met kerst trok een groep door de wijken om kerst­lie­deren te zingen en poedermelk en kerst­kransjes uit te delen.

Twee teamleden bezoeken elke donderdag oudere mensen in Bant en dat leidt soms tot waarde­volle relaties. ‘Ik kwam onlangs bij een meneer die geen Bijbel had. Hij vroeg erom,’ vertelt Meindert Kramer. ‘Ik heb een Bijbelapp op zijn telefoon geïnstal­leerd, zodat hij nu de Bijbel dagelijks kan beluis­teren.’ Alie de Boer vertelde van een oudere mevrouw die heel blij was dat ze mocht helpen om cadeau­pak­ketten langs te brengen bij buurt­be­woners. ‘Ze zei: “Wat heb ik toch een plezier met jou!” Het zijn vaak de kleine dingen die het doen en waardoor je een band met mensen krijgt.’

nieuwe start met nieuwe plannen

Ondanks alle inspan­ningen kwam Hart voor Bant aanvan­kelijk niet goed van de grond. Met de beklonken samen­werking wordt een nieuwe start gemaakt. Het team gaat deel uitmaken van de leerge­meen­schap pionieren en krijgt drie jaar lang begeleiding en onder­steuning van de kerkenraad van Urk Ichthus en van ds. Peter L.D. Visser, missi­onair consulent van de CGK. De plannen voor nieuwe activi­teiten in Bant liggen al klaar: ‘We willen bijeen­komsten organi­seren voor ouderen en een Bijbel­studie starten.’

Print Friendly, PDF & Email