Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

een open boek

Hoe kom je met mensen buiten de kerk in contact? En dan zó dat het niet blijft bij een opper­vlakkig praatje, maar dat het een gesprek wordt over diepere levens­keuzes? Ds. Bert Loonstra vertelt over de gelegenheid die hij kreeg in de openbare bibliotheek.

 

gelegenheid

'De gelegenheid is er niet altijd naar. Vaak mag je blij zijn met informeel contact over dagelijkse dingen en gezamen­lijke activi­teiten. Daardoor kan er vertrouwen groeien, en wie weet, leidt dat ooit tot meer.'

 

Human Library

'Maar soms krijg je de mogelijkheid op een presen­teer­blaadje aange­boden. Dat gebeurde toen de openbare bibli­o­theek van Gouda een Human Library aankon­digde. In deze ‘mense­lijke bibli­o­theek’ worden de boeken gevormd door mensen met een bijzonder verhaal. De bedoeling is, dat vooroor­delen worden afgebroken in een persoon­lijke ontmoeting.

De ‘boeken’ kregen een titel en een intro­duc­tie­tekst, iets waardoor de persoon zich onder­scheidt. Diverse 'boektitels' kwamen langs, zoals: voormalige vluch­teling, iemand met een verborgen kwaal, een homo met een licha­me­lijke handicap, een moslim­meisje met een hoofddoek. En mijn titel: de dominee. Langza­merhand begin je in Nederland tot een bijzondere soort te behoren wanneer je dominee bent. En mensen krijgen niet zo vaak de kans om eens een echte dominee aan de tand te voelen.'

 

motivatie

In de intro van mijn ‘boek’ stond: ‘Dat ik dominee geworden ben, heeft natuurlijk te maken met mijn geloof, maar ook met het feit dat ik mij door God geroepen voel om zijn liefde aan mensen door te geven. Om je gerust te stellen: ik zal niet proberen iemand te bekeren, dat lukt me toch niet. Mensen veran­deren kan volgens mij alleen God.

Wel wil ik mensen bemoe­digen en er voor hen zijn.’

 

prachtige kans

Vanuit deze Human Library heb ik interes­sante gesprekken gevoerd. Bijvoor­beeld met een atheïst. En met iemand die niet gelooft, maar wel voorstander is van de systeem­the­rapie (door gelovigen hoog gewaar­deerd). En met iemand die zich stoorde aan het gemak­ke­lijke oordelen door kerkmensen en daardoor afstand van de kerk had genomen.

Wat een prachtige kans om uit te leggen wat mij beweegt en hoe Jezus het bedoelt!

______
Dit artikel verscheen in het blad Doorgeven, dat CGK-leden in de maand november gratis ontvangen.

De foto 'Human Library Gouda' nemen we met toestemming over van de openbare bibli­o­theek Gouda. Ds. Bert Loonstra is overigens hierop niet te zien.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl