Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

een pioniersplek erbij!

Afgelopen zondag (19 mei) was er in de Singelkerk van Utrecht Centrum een bijzondere dienst, een mijlpaal in de gestage groei van het werk onder inter­na­ti­onale studenten in Utrecht en tegelijk ook een startpunt voor verdere groei.

De Singelkerk is sinds een aantal jaren actief onder inter­na­ti­onale studenten. De voormalige pastorie en het pand ernaast zijn verbouwd tot een studen­tenhuis waar Neder­landse en inter­na­ti­onale studenten wonen.

Er is veel energie gestoken in de begeleiding van deze woonge­meen­schap en daarnaast is er een begin gemaakt om, in samen­werking met IFES, een bredere groep inter­na­ti­onale studenten in de stad te bereiken. Afgelopen zondag ging dat project officieel van start als pioniersplek binnen de CGK.

Predikant Mark Bergsma: ‘We werken toe naar een ‘knooppunt’ van chris­te­lijke initi­a­tieven onder inter­na­ti­onale studenten in en rond de Singelkerk, dus in het centrum van Utrecht.

In de dienst was er aandacht voor de missi­o­naire strategie van Paulus vanuit Hande­lingen 19, hebben we God gedankt voor wat we in Utrecht van Hem ontvangen en sprak Francina de Pater ons toe namens IFES. Na de dienst hebben verte­gen­woor­digers van de Singelkerk, IFES en deputaten evange­li­satie van de CGK de overeen­komst onder­tekend die hoort bij het starten van een pioniersplek binnen de CGK.

We zijn dankbaar voor de studenten die God al op ons pad gebracht heeft en voor de mooie dingen die mochten gebeuren. Het is ons verlangen dat inter­na­ti­onale studenten door ontmoe­tingen met chris­tenen zich thuis mogen voelen in een voor hen vreemde omgeving en dat ze Jezus Christus (beter) leren kennen.’

Bekijk ook de andere pioniers­plekken waar de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken bij betrokken zijn.

Print Friendly, PDF & Email