Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

een ander evangelie?

Aanrader! De bundel met boven­staande titel kunt u bestellen. In dit boek komen wezen­lijke, missi­o­naire vragen aan de orde.

Hoe getuig je van het evangelie van Jezus Christus in de context van vandaag, waarin voor velen buiten (maar net zo goed binnen) de kerk het chris­telijk geloof slechts een van de vele opties is naast alle andere levens­be­schou­wingen en religieuze opvat­tingen? Dat is de vraag die centraal staat in deze Apeldoornse Studie. Meer toege­spitst: hoe breng je het evangelie op zo'n manier naar mensen die volop leven en deel uitmaken van de westerse cultuur, dat ze door het evangelie worden aange­sproken? En waar gaat het dan om? Wat zegt het evangelie in die situatie? En is dat dan het evangelie zoals dat in de Refor­matie is verstaan, of gaat het om een 'ander evangelie'?

Naar aanleiding van de eind 2016 verschenen disser­tatie van Gert-Jan Roest over de 'contex­tu­a­li­satie van het evangelie' in onze westerse, gesecu­la­ri­seerde context, werd op 12 mei 2017 een stevig theolo­gisch gesprek gevoerd onder auspiciën van de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn en deputaten evange­li­satie van onze kerken. De weerslag daarvan vindt u in deze bundel. Een aanzet tot verdere doordenking…

J. van 't Spijker en P.L.D. Visser (red.)
Een ander evangelie? Contex­tu­a­li­satie in een verschui­vende westerse cultuur
€ 9,95

Bestellen kan in de webwinkel van de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn.

Print Friendly, PDF & Email