Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

eerste online toerusting Den-Haag

Diaconaat tijdens en na coronatijd: rond dat thema kwamen diakenen van de classis Den Haag bij elkaar met diaconaal consulent Rudolf Setz als inleider. We blikken terug met de secre­taris van de CDC (classicale diaconale commissie), Elma Meijer.

contactleggen

In het dagelijks leven is Elma werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Ze is actief lid van de gemeente van Den Haag en sinds 2016 secre­taris. In haar eigen leven is ze bewust bezig met de gevolgen van de corona­crisis: ‘Ik neem het initi­atief om contact te leggen en te onder­houden met een aantal gemeen­te­leden. Normaal spreek ik hen op zondag en nu al maanden niet meer. Via een kaartje, een telefoon­ge­sprek probeer ik contact te houden.’

stilte voor de storm?

Tijdens de toerus­tings­avond waren zeven diaco­nieën verte­gen­woordigd. Bij een inven­ta­ri­satie blijkt dat de diakenen geen stijging zien van het aantal hulpvragen. Diverse gemeenten - zoals de diaconie van de CGK Nieuwkoop - hebben zich aangemeld bij het platform #nietalleen om hun beschik­baarheid aan te geven. Er is veel aanbod, maar weinig vraag. Is dit stilte voor de storm?

nood signaleren

In de toerusting vertelt Rudolf Setz over wat diaconale organi­saties signa­leren aan nood, bijvoor­beeld bij ongedo­cu­men­teerden. Veel mensen redden zich en zijn creatief. Maar mensen die kwetsbaar zijn, vallen nu sneller buiten de boot. Rudolf sprak een jongere van wie zes vrienden in het afgelopen half jaar opgenomen waren in een open of gesloten psychi­a­trische kliniek. De vraag om hulp vanuit GGZ neemt toe terwijl tegelij­kertijd de wacht­lijsten langer worden. Er is ook zorg rond zzp‘ers die interen op reserves. Als het steun­pakket van de overheid voor bedrijven wordt afgebouwd, is er kans op een ontslaggolf.

luisteren

Wat Elma aansprak, is de toepassing die Rudolf aanreikte vanuit het verhaal van de Emmaüs­gangers.  ‘Het sluit aan op het jaarthema van onze gemeente: niet voor maar bij. Hiermee wordt bedoeld dat het goed is om veel voor je medemensen te doen, maar het is ook nodig om bij je medemensen te zijn, contact te maken, te luisteren. Wil je weten wat je kunt doen voor mensen, dan zul je eerst moeten meelopen, luisteren, aanhaken bij mensen die de hoop misschien verloren hebben.’

inspirerend

Deze online variant van de CDC-toerus­tings­avond vindt ze een alter­natief. ‘Het is wel fijn als iemand de technische onder­steuning kan doen. Er is veel schroom bij diakenen om op deze manier aan te haken.’ Uitein­delijk hebben zeven gemeenten uit de classis meegedaan met de toerus­tings­avond. Elma had graag meer aanmel­dingen gehad. ‘Wat we er uitein­delijk van mee hebben gekregen, vond ik heel inspi­rerend.’ Als secre­taris heeft ze voor verslag­legging gezorgd: ‘Gelukkig kunnen we die met de niet aanwezige diakenen delen.’

Ervaar je ook schroom om digitaal te verga­deren of toe te rusten? Neem contact met ons op via diaconaat@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email