Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

eerste update noodhulp Haïti

De CGK startte een noodhulp­actie in samen­werking met onze partners op Haïti. Op 14 augustus jl. werd Zuidwest Haïti opgeschrikt door een sterke aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. De gevolgen waren groot. 

Er vielen ruim 2.200 doden en er is veel persoonlijk leed en talloze huizen, kerken en gebouwen werden verwoest: bij een eerste inven­ta­ri­satie van de schade bleek 30% van de huizen volledig verwoest en 60% beschadigd. Onze hulpver­lening richt zich op de regio Pestel waar zo’n 60.000 mensen wonen. Het gebied is zwaar getroffen door de aardbeving. Veel water­re­ser­voirs zijn beschadigd en veel wegen onbegaanbaar door aardver­schui­vingen en breuken in het wegdek.

het huis stond vast

In 2016 was de CGK al eerder betrokken bij herstel in deze regio. Toen vanwege de gevolgen van de tropische storm Matthew. Doordat destijds aardbeving- en storm­be­stendig gebouwd is hebben we nu goed nieuws. De herbouwde scholen en huizen hebben de aardbeving goed doorstaan. Daar zijn we heel dankbaar voor. 

hulp op de korte termijn 

We onder­steunen de hulp vanuit lokale gemeenschappen:

  • Het belang­rijkste gezond­heids­centrum in de regio Pestel wordt onder­steund om 10.000 patiënten te helpen.
  • Kinderen en degenen met taken in de gemeen­schap (gezond­heids­werkers, leraren, leden van de ordediensten) krijgen toegang tot de eerste levens­be­hoeften en passende onder­steuning, zodat zij op hun beurt weer anderen kunnen helpen.
  • 500 gezinnen krijgen meteen een onder­steu­nings­pakket op maat dat bestaat uit onderdak (tenten), hygië­nekits en een waterreservoir.
  • Er worden noodre­pa­raties gedaan aan kritieke infrastructuur.
op de lange termijn

De regio zal langdurig herstel­on­der­steuning nodig hebben. De omvang daarvan kan nu nog niet goed worden overzien. De overheid heeft weinig middelen en mankracht om hulp te bieden.

Steun zal zich dus richten op:

  • recon­structie van woningen;
  • voort­zetting van psycho­so­ciale onder­steuning en trauma­herstel aan primaire groepen (school­gaande kinderen, ouderen, vrouwen en leerkrachten);
  • herbouw water­re­ser­voirs en wegen;
  • onderwijs

Bid mee voor de getrof­fenen en hulpver­leners. Lees meer over de noodhulp­actie.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl