Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

emeritaat per 1 november 2019

De classis Middelburg verga­derde op 7 februari, ditmaal in Zaamslag, in verband met de emeri­taats­aan­vraag van ds. H.H. de Haan. Hem werd, na onderzoek door de classis en deputaten naar art. 49 K.O., emeritaat verleend op de meest eervolle wijze, ingaande per 1 november 2019 DV. Namens de classis werd hij toege­sproken door preses ds. E.B. Renkema, en vervolgens namens de aanwezige deputaten door ds. H. Peet. Tenslotte schetste ds. De Haan zelf de weg van de Heere met zijn leven en in zijn ambte­lijke bediening.

We wensen ds. de Haan, zijn vrouw en gezin, maar ook de gemeente van Zaamslag van harte de onmisbare zegen van de Heere toe.

Zie voor meer nieuws uit de classes de classis­ver­slagen van voorjaar 2019.

 

Print Friendly, PDF & Email