Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

er komt een HSV-groot­let­­ter­­bijbel

In samen­werking met stichting Herziening Staten­ver­taling en uitgever & drukker Royal Jongbloed werkt de CBB - Chris­te­lijke Bibli­o­theek voor Blinden en Slecht­zienden - komende maanden aan een groot­let­ter­uitgave van de Bijbel in de Herziene Staten­ver­taling. Daarvoor is op 11 juli een licen­tie­over­een­komst onder­tekend door de heren I.A. Kole (stichting HSV), G.J. Cornet (CBB) en G.J.J. Karsten (uitgever) Zij staan v.l.n.r. op de foto.

De Bijbel in de Herziene Staten­ver­taling is door de CBB eerder al naar braille en gesproken vorm omgezet. Deze groot­let­ter­bijbel komt dit najaar beschikbaar in gedrukte vorm en als digitale ePub-uitgave. Hierdoor kunnen mensen die de letters van een reguliere Bijbel te klein vinden maar nog niet toe zijn aan een gesproken versie toch de Bijbel blijven lezen. Met de e-Pub kan de tekst van de Bijbel in Herziene Staten­ver­taling vergroot worden op bijvoor­beeld een tablet of naar ‘digitaal’ braille worden omgezet met behulp van een brail­lelees­regel. De groot­let­ter­uitgave zal voor €89 aan te schaffen zijn.

Bij de CBB kan men via 0341-56 54 99 of info@cbb.nl de groot­let­ter­uitgave reser­veren.

Print Friendly, PDF & Email