Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

er komt een HSV-groot­let­­ter­­bijbel

In samen­werking met stichting Herziening Staten­ver­taling en uitgever & drukker Royal Jongbloed werkt de CBB - Chris­te­lijke Bibli­o­theek voor Blinden en Slecht­zienden - komende maanden aan een groot­let­ter­uitgave van de Bijbel in de Herziene Staten­ver­taling. Daarvoor is op 11 juli een licen­tie­over­een­komst onder­tekend door de heren I.A. Kole (stichting HSV), G.J. Cornet (CBB) en G.J.J. Karsten (uitgever) Zij staan v.l.n.r. op de foto.

De Bijbel in de Herziene Staten­ver­taling is door de CBB eerder al naar braille en gesproken vorm omgezet. Deze groot­let­ter­bijbel komt dit najaar beschikbaar in gedrukte vorm en als digitale ePub-uitgave. Hierdoor kunnen mensen die de letters van een reguliere Bijbel te klein vinden maar nog niet toe zijn aan een gesproken versie toch de Bijbel blijven lezen. Met de e-Pub kan de tekst van de Bijbel in Herziene Staten­ver­taling vergroot worden op bijvoor­beeld een tablet of naar ‘digitaal’ braille worden omgezet met behulp van een brail­lelees­regel. De groot­let­ter­uitgave zal voor €89 aan te schaffen zijn.

Bij de CBB kan men via 0341-56 54 99 of info@cbb.nl de groot­let­ter­uitgave reser­veren.

Print Friendly, PDF & Email