Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

erediensten in streng België

Ds. Anne van Olst (Antwerpen-Deurne) vertelt in dit artikel over hoe het de kerken in België in het afgelopen jaar vergaan is. Hij zoekt binnen de strenge coron­a­maat­re­gelen naar creati­viteit. We delen zijn verhaal, zodat we met elkaar kunnen meeleven.

'In België staat het er met de corona-cijfers op dit moment beter voor dan in Nederland. Eindelijk, want dat was lange tijd niet het geval, ondanks dat de maatre­gelen in België zwaarder waren.

 

lente

De erediensten werden in maart verboden. Er mochten in die eerste lockdown alleen digitale diensten uitge­zonden worden.

 

zomer

Sinds juni werden de erediensten weer toege­staan, natuurlijk met de ander­halve meter. Eerst ook nog met tien vierkante meter per persoon, maar gelukkig werd die regel losge­laten en konden wij als gemeente met zelfs 40-50 aanwe­zigen samen­komen, dat is ongeveer 40% van een volle kerk.

 

herfst

De corona­cijfers verslech­terden weer vanaf september en dat leidde tot een nieuwe lockdown van eind oktober tot half december: opnieuw waren de erediensten verboden en konden we de diensten alleen digitaal uitzenden.

 

winter

Het is met tegenzin dat de regering vanaf half december de erediensten weer heeft toege­laten met een maximum van 15 aanwe­zigen (nu weer met minimaal 10 vierkante meter per persoon). De regering meende aan het grond­recht tot erediensten te hebben voldaan door digitale diensten toe te laten, maar vanuit de Joodse gemeen­schap werd bezwaar aange­tekend bij de Raad van State, omdat de samen­komst voor de eredienst noodza­kelijk is, de bekende minjan van tien personen, en huwelijks­slui­tingen moesten worden uitge­steld. Er zijn dus weer erediensten, maar alle andere activi­teiten zijn verboden. In onze gemeente willen we nu van de catechi­saties jeugd­diensten maken om de jongeren toch bij elkaar in de kerk te krijgen. De overige activi­teiten moeten wachten of kunnen alleen digitaal doorgaan. Gesprekken zijn wel mogelijk, maar meer dan vier personen mogen niet bij elkaar komen.'

_______

Bron: ds. Anne van Olst

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email