Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
gasten aan tafel voor de zendingsmaaltijd

eten voor zending

Eten willen alle mensen. Soms wil je zelfs lekker uit eten. De zendings­com­missie van Zeist greep die laatste gedachte aan om een avondje uit te organi­seren voor de gemeen­te­leden en onder­tussen geld bijeen te brengen voor de zending. In een gezellige locatie was een restaurant nagebootst, en een profes­si­onele kok zorgde voor een voortref­felijk viergangen menu, waarbij er ook nog bij twee gangen keuzes konden worden gemaakt.

Tijdens de gangen­wis­seling was er gelegenheid voor een korte overzichts­pre­sen­tatie van de zendings­pro­jecten die door de onze zending worden onder­steund. Als kers op de taart waren er speciale gasten uit het noorden van Siberië, die vertelden over de wonderen die de Here doet in de harten van mensen daar.

Wie iets wil organi­seren voor de zending kan dus ook aan dit soort activi­teiten denken. De zendings­con­sulent komt op zo’n avond graag een hapje mee-eten en een presen­tatie geven!

Print Friendly, PDF & Email