Nederland is zendingsland, sprak de synode in 2001 uit. Om ouderlingen toe te rusten op hun taak om gemeenteleden te stimuleren hun geloof in Jezus uit te dragen, was het gehele nummer van Ambtelijk Contact (blad voor kerkenraadsleden) gewijd aan het thema:

missionair kerk-zijn en wat daarin de rol is van ambtsdragers.

Op 7 oktober  praatten we er online verder over met een flinke groep kerkenraadsleden uit alle hoeken van ons ‘missieland’: van Goes tot Opperdoes en van Kantens tot Capelle aan den IJssel!

Gods missie

Rode lijn in dat nummer van Ambtelijk Contact was de missie die God heeft. God wil door Zijn kerk de zegen van zijn genade verder de wereld inbrengen. Dat ontspant: missionair zijn is allereerst de opdracht die God zichzelf gegeven heeft en waarin we met Hem mogen meebewegen. Ds. Jan van ‘t Spijker is kortgeleden gepromoveerd aan de TUA en schrijft in zijn proefschrift dat we onze agenda’s in de kerk altijd in het licht moeten houden van Gods missie. Zo bewegen we mee in wat God wil doen en wil bereiken.

Gebed en luisteren

Maar hoe wil God onze gemeente dan inzetten voor Zijn missie? Hoe kom je dat op het spoor? Daarover spraken we door aan de hand van de methode van ‘viervoudig luisteren’. Missionair zijn begint niet met doen, maar met gebed en met luisteren.

1. luisteren naar God
De vraag in het gebed of God wil laten zien waar Hij om ons heen in de wereld aan het werk is en waar Hij ons in Zijn werk wil inzetten;

2. luisteren naar de context / omgeving
Wat gebeurt er om ons heen, wie wonen er in de wijk, waar zijn de mensen die Jezus op zou zoeken als Hij hier was. Bij dit luisteren heb je contacten nodig met ‘sleutelfiguren’ in wijk / dorp of stad. Mensen die helpen bij het ontdekken van wat er speelt en wat nodig is. Misschien zitten daar dingen bij waar we iets van het heil in Christus mogen brengen met onze aanwezigheid. Niet alleen in woorden, maar ook in daden (Matth. 25:31-46);

3. luisteren naar elkaar (de kring van de eigen gemeente, of kleiner: je eigen wijk)
Wie zijn wijzelf, welke gaven – in de zin van dingen die we kunnen, geld, gebouw(en), tijd, etc. – heeft de Here God ons gegeven om in te laten zetten voor Zijn missie;

4. luisteren naar de bredere kerk (het kerkverband en de kerken die er nog meer in je dorp / stad zijn).
Als de ene kerk zich inzet voor een bepaalde wijk of doelgroep, is dat iets waar jezelf niet ook iets voor hoeft te beginnen. Of je moet dat met elkaar kunnen verbinden.

Interesse in het themanummer van Ambtelijk Contact?

Vraag ernaar bij je kerkenraad. Een half jaar na publicatie is het nummer ook te downloaden via Digibron.nl.

Advies over ‘viervoudig luisteren’

Ook geïnteresseerd in hoe vorm te geven aan de missionaire opdracht als kerkenraad? De missionair consulenten adviseren graag over hoe je concreet met de gemeente aan de slag kunt gaan met de missionaire opdracht. Neem contact op via evangelisatie@cgk.nl.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u