Aan activiteiten geen gebrek in de Barnabaskerk in Apeldoorn. Ook op missionair gebied gebeurt er heel wat. En toch startte deze gemeente met het missionaire leertraject Focus, als eerste kerk binnen de CGK. Niet om nog meer te gaan doen of alles helemaal anders aan te pakken, maar om de bestaande activiteiten met een meer missionaire insteek te gaan doen. Een lid van het projectteam, een gemeentelid en de predikant vertellen hoe het Focustraject in Apeldoorn werkt.

Meedoen voor iedereen

‘Wij wilden ons missionair-zijn verstevigen en het een meer centraal onderdeel van de gemeente maken,’ vertelt ds. Arjan Witzier. In een adviesgesprek met deputaten evangelisatie bleek het Focustraject van IZB het best aan te sluiten bij de wens die in Apeldoorn leeft. Focus versterkt wat er al in de gemeente leeft.’

Robin van Olst, de trekker van het Focusteam is enthousiast. ‘Het leuke aan Focus is dat er veel elementen in zitten. Je kunt op heel verschillende manieren meedoen. Er zijn aparte materialen voor verschillende groepen. De jeugd gebruikt bijvoorbeeld andere boekjes dan de kringen.’

Praten over je geloof

De kringen of gespreksgroepen staan centraal in het Focustraject. De Barnabaskerk had al een aantal kringen en bij de start van Focus zijn er een paar extra kringen gestart. Na enige aarzeling besloot ook mevrouw Beitske van der Maas-de Roos om mee te doen. ‘In de gespreksgroepen deel je met elkaar, dat is een vast onderdeel. Dat is mooi. Over je geloof praat je meestal niet zo makkelijk, dit is heel verrijkend.’

De gespreksgroepen zijn bewust klein. ‘Focus leert je in een veilige omgeving om over je geloof te praten, zodat je dat ook kunt in een omgeving waar het wat minder veilig voelt,’ legt ds. Witzier uit. ‘De vragen zijn niet dwingend of kritisch, het is allemaal heel vriendelijk en voorzichtig. Je wordt vooral aangemoedigd om jezelf te zijn.’

Beitske bevestigt dat een gevoel van veiligheid in de groep is belangrijk is. ‘Je bent vooral heel persoonlijk met je geloof bezig. Je wordt soms goed aan het nadenken gezet. Dan kunnen er heel persoonlijke dingen ter sprake komen. Veiligheid om dingen te delen is wel een voorwaarde voor de groep, je moet dat op je eigen manier kunnen doen. Ook met niet-gelovigen deel je je geloof toch op je eigen manier.’

Persoonlijke groei

Het Focustraject bestaat uit zes blokken en bij elk blok horen vier themadiensten. Het hele traject duurt twee jaar. Apeldoorn is nu bezig met het derde blok en is dus bijna halverwege. Is de gemeente in die tijd veranderd? ‘We worden door Focus echt niet een heel andere gemeente,’ relativeert ds. Witzier. ‘Een gemeente een langere tijd meenemen brengt langzaam maar zeker verandering, met de nadruk op langzaam en op zeker. Het missionaire denken wordt op een positieve manier beïnvloed.’

Ook Beitske en Robin zien geen grote veranderingen in de gemeente, maar merken wel persoonlijke groei in de gespreksgroepen. Mensen leren het gesprek aan te gaan en zo ontstaan er gesprekken die er voorheen niet waren.

Getuigen in het dagelijks leven

Een Focustraject is bedoeld voor de hele gemeente en in Apeldoorn doet het grootste deel ook daadwerkelijk mee. ‘De methode levert weinig weerstand op, omdat eigenlijk gewoon de basis van het geloof aan de orde komt. Mensen hebben niet het gevoel dat ze iets moeten,’ ziet ds. Witzier. ‘Gemeenteleden worden gestimuleerd om op zondag samen te komen om hun geloof te voeden en dat vervolgens mee te nemen in hun dagelijks leven, door in hun eigen omgeving christen te zijn. De insteek is heel praktisch. We starten niet allerlei extra activiteiten die veel tijd en energie kosten en waar veel vrijwilligers voor nodig zijn. Dat is niet de bedoeling van Focus.’

Levend geloof wordt nog levendiger

De Barnabaskerk is positief over deze pilot, die wordt begeleid door de IZB en door missionair consulent ds. Jelle Nutma. ‘Het Focustraject is zeker aan te bevelen. Heel sterk aan het concept is de combinatie van de onderwerpen op de kringen en in de zondagse diensten.  Dat geeft een interessante wisselwerking, het heeft meerwaarde om vanuit verschillende invalshoeken naar hetzelfde onderwerp te kijken,’ vindt Robin. Beitske vult aan: ‘Het is echt een verrijking voor ieder persoonlijk en voor onze gemeente. Ik hoop dat het vrucht gaat afwerpen. Uit de nulmeting bleek al dat we een levend geloof hebben in onze gemeente en dat wordt nu alleen maar levendiger.’

Focus in de CGK

Apeldoorn-Centrum is de eerste gemeente binnen de CGK die het Focustraject volgt. Ze worden daarin begeleidt door missionair consulent ds. Jelle Nutma. Over de keuze voor dit traject zegt hij: ‘Anders dan het missionair leertraject dat we aan teams uit plaatselijke kerken aanboden, is dit een traject waarin de gemeente in zijn geheel wordt meegenomen.’

Focus in uw gemeente

Meer weten over een Focustraject in uw gemeente? Kijk voor informatie over de inhoud op www.izb.nl/focus en neem contact op met missionair consulent ds. Jelle Nutma, via j.nutma@cgk.nl

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u