De wereldwijde gebedsbeweging Uw Koninkrijk Kome wordt tussen Hemelvaart en Pinksteren gehouden. Het sluit aan bij de praktijk van de apostelen, die na Jezus’ Hemelvaart hebben gebeden om de komst van de Heilige Geest. Samen leven we zo toe naar Pinksteren, kijken we omhoog naar Jezus die als onze Hogepriester voor ons bidt en bidden we Uw Koninkrijk kome.

Veel christenen zoeken handvatten om een geloofsgesprek te beginnen. Wat is mooier dan eerst in gebed te gaan om de komst van Gods Koninkrijk. Evenals vorig jaar verzorgt IZB-Vandaag de vertaling van het gebedsdagboek van Thy Kingdom Come. Dit dagboek helpt kerken en gelovigen om heel gericht tien dagen te bidden voor hun ongelovige vrienden, familie, buren en collega’s.

Met Uw Koninkrijk kome bid je tien dagen lang tussen Hemelvaart en Pinksteren voor vijf mensen uit je netwerk. Samen met onder andere de PKN, Alpha Nederland en St. De Wonderwolk biedt de IZB dit gebedsdagboek, bijbehorende boekenlegger en kindermateriaal aan, met aanmoedigingen en aandachtspunten om heel gericht voor anderen te bidden.

Op de website van IZB vindt u actuele informatie en kunt u materialen bestellen.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u