De hoop voor kerk en samenleving is niet vanzelfsprekend, omdat de kerk sterk krimpt als gevolg van weinig aantekkingskracht en de samenleving hevig kraakt als gevolg van allerlei crises. Vanwege deze harde feiten is er veel meer aanleiding bezorgd te zijn dan hoop te hebben.

Toch is er reden voor kerk en samenleving hoopvol gestemd te zijn vanwege Gods beloften, die voop zijn te vinden in de Bijbel. De kern is dat God zich niet neerlegt bij afbraak en ondergang van kerk en samenleving, maar een begaanbare weg wijst naar een aantrekkelijke kerk en een rechtvarardige samenleving. Dat doet Hij door zijn Geest die hem bij mensen vertegenwoordigt en zijn invloed op hen uitoefent. Hoe dat gebeurt en hoe we Gods aanwijzingen kunnen leren verstaan en opvolgen, beschrijft ds. Marius Noorloos in het onlangs verschenen boek De Geest wijst de weg. Deze wegwijzer is te vergelijken met de naviagttie die automobilisten wegwijs maakt om hun doel te bereiken.

Het deel bezinning geeft uitleg over de Geest als wegwijzer voor kerk en samenleving. In het deel toepassing volgen tien stappen of fasen die hiervoor nodig en mogelijk zijn.

Aanbeveling

De Geest wijst de weg wordt onder anderen aanbevolen door Dr. Jan van ’t Spijker, docent missionaire vakken en gemeenteopbouw aan de Theologische Universiteit Apeldoorn: Ds. Marius Noorloos houdt zich al jarenlang bezig met de vraag hoe de gemeente van Christus op een levende manier vorm kan krijgen. In deze wegwijzer legt hij – opnieuw – zeer waardevol materiaal op tafel. Van harte aanbevolen.

Het boek kost € 14,99 en is verkrijgbaar bij de Christelijke Boekencentrale en in de boekhandel.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u