Ds. Jelle Nutma is nauw betrokken bij het Focustraject van de IZB. Hij vertelt: ‘Met Focus kunnen we gemeenten op weg helpen bij het zoeken naar hoe je vandaag als gelovige en als kerk van Christus in de samenleving present kunt zijn.’

Gehele gemeente

‘Anders dan het missionair leertraject dat we aan teams uit plaatselijke kerken aanboden, is dit een traject waarin de gemeente in zijn geheel wordt meegenomen.’

Focus

‘Focus zet in beweging. Eerst als gemeente naar Christus toe en vervolgens onder Zijn leiding te midden van de mensen om je heen. Aan de hand van themablokken, preken, materiaal voor alle geledingen in de gemeente en begeleiding vanuit de IZB en van een missionair consulent leg je zo met elkaar een weg af die verandering vanuit het hart van de ontmoeting met Christus wil bewerken.’

Partner IZB

‘Al een tijdje onderzoeken we de mogelijkheden om het ‘Focus-traject’ in te zetten in onze kerken,’ zegt Nutma. ‘De IZB is voor ons een partner waar we al jaren goede contacten mee hebben. Het is mooi dat we dat nu ook concreet kunnen uitwerken in samenwerking op plaatselijk niveau.’

Voor CGK’ers

Door corona lag een en ander wat stil, maar nu is de eerste CGK aangehaakt. De gemeente van Apeldoorn-Centrum maakt een begin met het Focustraject. Deze opstartfase duurt tot januari, zodat men in het nieuwe jaar met elkaar aan de slag kan gaan. Een zogenoemd Focusteam gaat het hele traject coördineren. De begeleiding wordt verzorgd door ds. Klaas van Meijeren van de IZB, samen met ds. Jelle Nutma vanuit de CGK.

Meer weten?

Meer weten over een Focustraject in jouw gemeente? Kijk op www.izb.nl/focus en neem contact op met missionair consulent, ds. Jelle Nutma, via j.nutma@cgk.nl.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u