Op 24 mei verzorgden de deputaatschappen diaconaat, evangelisatie en zending gastcolleges voor tweedejaarsstudenten van de TUA. Deze gastcolleges zijn onderdeel van het vak missionaat.

Verschillende invalshoeken

Als verrassing was dit jaar zendeling Wilke den Hertog ‘live’ aanwezig. Hij was op verlof van het zendingsveld in Thailand. We spraken met elkaar over roeping. Wacht je passief af, of ga je proactief op zoek naar Gods wil met jouw leven? Zou het kerk-zijn in Nederland misschien, net als in het buitenland, anders vormgegeven kunnen worden en meer missionair kunnen zijn?

Diaconaal consulent René Hubregtse nam de studenten mee in de visie op de Bijbelse grondslag van het diaconaat en hoe dat in de praktijk van het kerkelijk leven kan worden vormgegeven, bijvoorbeeld in de samenwerking met het maatschappelijk veld.

Tenslotte beschreef missionair consulent Petra de Jong-Heins actuele missionaire praktijken en de Nederlandse context waar we als kerken mee te maken hebben.

Pauluswandeling

De studenten deden een zogenoemde ‘Pauluswandeling’: zoals Paulus over de Areopagus liep om te zien hoe hij met het evangelie aan kon sluiten op de mensen, zo liepen de studenten door verschillende wijken in Veenendaal, om na te denken over hoe het evangelie daar zou kunnen klinken.

Al met al vonden de studenten het een afwisselende, inspirerende dag!

Blikveld verbreden

We zijn blij met deze samenwerking met de TUA. Het biedt een prachtige gelegenheid om het perspectief van theologiestudenten op hun toekomstig werkterrein te verbreden en hen enthousiast te maken voor diaconaal en missionair werk. Het is fijn om tijdens gesprekken met hen ook terug te horen dat sommigen heel bewust nadenken over de vraag of hun roeping op dit gebied ligt. Maar ook voor diegenen die in de toekomst gemeentepredikant willen worden, zijn de gastcolleges een mooi middel om hun blikveld op de praktijk van het gemeenteleven te verbreden en het bewustzijn van de missionaire en diaconale roeping van de gemeente te vergroten.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u