In Rotterdam gebeuren wonderen. Een kleine, naar binnen gerichte gemeente bloeit open. Somberheid over het voortbestaan verandert in hoop, vertrouwen en een verlangen om van betekenis te zijn voor de buurt. Gebeden worden verhoord. De deuren sluiten? Nee, God heeft een plan met de Rehobothkerk.

De Agniessebuurt is een Rotterdamse wijk  met veel problematiek, arm en kwetsbaar. Hier staat de Rehobothkerk, thuisbasis van de gemeente Rotterdam-Centrum. De ooit zo levendige gemeente met duizend leden is zo klein geworden, dat ze in de huidige vorm niet veel langer kan voortbestaan. Wat zou de buurt missen als de Rehobothkerk zou sluiten? Het confronterende antwoord was dat de gemeente weinig betekende voor de buurt, terwijl uit gesprekken met onder andere het wijkteam duidelijk werd dat hier genoeg te doen is.

God heeft een plan

De deur sluiten was ook helemaal niet wat de gemeente wilde, vertelt interimbegeleider Cees van Breugel. “We geloven dat God een plan heeft met deze gemeente.” Van Breugel helpt de gemeente ontdekken hoe ze ingeschakeld kan worden in Gods missie. En dat begon met gebed. “Als gemeente zijn we gaan bidden, er is een gebedsbrief gekomen en de gebedskring is nieuw leven ingeblazen. Bij elke vergadering nemen we de tijd voor gebed. Niet als formaliteit bij de opening, maar echt samen naar God gaan. Er is een cultuur van gebed gegroeid en dat is de sleutel.”

Missionair centrum

Er bleek nog veel om dankbaar voor te zijn. De gemeente heeft een groot gebouw met veel ruimte, er is nog wat geld, een kerkenraad en een predikant. En samen met andere gemeenten was er het diaconaal initiatief de Paraplu. De gemeente is wel klein, maar de inzet is enorm, volgens dominee Ester. “Twee diensten op zondag, het draait allemaal, jong tot oud werkt mee. Er is een enorme motivatie en ook missionaire gedrevenheid.” Uit die optelsom rolde het advies om de kerk te renoveren en er een missionair-diaconaal centrum van te maken.

En toen gebeurde er van alles. “We hebben gebeden of God een partner op ons pad wilde brengen en we kregen er zes! Er gebeuren allemaal wonderen.” Het nieuwe gebouw biedt straks onderdak aan verschillende mirgrantengemeenten, een ICF-gemeente, een Arabische groep en diaconaal centrum De Paraplu. Een deel van het gebouw wordt ingericht als woonruimte voor mensen die betrokken zijn in het missionaire werk of in het beheer van het gebouw..

Hoop en moed

Ds. Ester merkt dat de gemeenteleden heel blij zijn met de plannen. Het verlangen is dat er mensen gaan meedoen en uiteindelijk tot geloof komen en aansluiten. Inmiddels is er een Alphacursus gestart. “We moeten er nog wel in groeien om dat verlangen ook in praktijk te brengen. We willen leren van bijvoorbeeld de ICF-gemeente. Het is geweldig om te zien dat al die verschillende nationaliteiten samen kerk zijn en dat het evangelie verder gaat dan onze grenzen. Dat beleeft ook de oudere generatie zo.”

De mensen in Rotterdam hebben het geloof en het lef om stappen te zetten. Er is nieuwe hoop, nieuwe moed, vertrouwen. Hun geheim is het gebed.

Wilt u meer weten over de Rehobothkerk of het missionaire-diaconale centrum ondersteunen? Lees hier meer over het project.

De gemeente is in het hele traject begeleid en ondersteund vanuit het Steunpunt Plaatselijke Kerken.

Dit artikel verscheen in Doorgeven mei 2024

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u