Hoe is het voor iemand die niet kerkelijk betrokken is om een dienst in jullie gemeente bij te wonen? Wat valt hem of haar op? Wat geeft vervreemding? En andersom: wat zijn de dingen die de gast juist raken en aanspreken? Kortom: hoe beleeft een gast jullie dienst?

René van Loon, die eerder het boek Lente in de kerk (2020) schreef, doet hier onderzoek naar in de breedte van het kerkelijk spectrum: katholiek, protestants en evangelisch. Als u als gemeente aan dit onderzoek mee wilt doen, komt hij graag met u in contact. Het is dan de bedoeling dat u vijf niet-kerkelijke gasten uitnodigt om ieder een dienst bij te wonen in de komende maanden december-januari-februari, en daarover een enquêteformulier in te vullen. Het zoeken van mensen die mee willen doen blijkt minder moeilijk dan het lijkt: veel mensen zijn bereidwillig om te helpen.

Kijk als gemeente in de spiegel door de ogen van de gast!

Als plaatselijke kerkenraad krijgt u inzicht in de enquêteformulieren van de mensen die in uw gemeente een dienst hebben bezocht. Zo krijgt u een unieke gelegenheid om in de spiegel te kijken door de ogen van de gast. Die laat u zien wat er mooi en waardevol is, wat een bezoeker aanspreekt. En u krijgt ook inzicht in datgene wat vervreemding oproept. Ongetwijfeld zijn daar zaken bij die verbeterd kunnen worden, soms al heel eenvoudig. Natuurlijk krijgt u aan het einde van de rit het boek met de uitkomsten van het totale onderzoek.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u interesse? Stuurt u dan vóór 16 november een email naar renevanloon@samaritaan.org. U ontvangt dan nadere informatie en kunt vervolgens beslissen of u daadwerkelijk deelneemt.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u