Van jongs af aan leeft in mijn hart een sterk verlangen om missionair te zijn. Want een kerk die niet werft, sterft. Maar meer nog: als we het evangelie werkelijk geloven, zijn we ook bewogen met alle mensen om ons heen. Tegelijk is het een grote uitdaging om dat missionair-zijn in praktijk te brengen in de context waarin je je als kerk bevindt.

Dovenwereld

Toen ik in 2015 gebarenpredikant werd voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat (www.doofenkerk.nl) stapte ik een heel nieuwe context binnen. Stap voor stap werd ik ingewijd in de dovenwereld. Eerlijk gezegd wist ik eerder niet dat die wereld bestond! Wereldwijd blijken er zo’n 70 miljoen dove mensen te zijn en de meesten van hen zijn nog niet bereikt met het evangelie.

Om dove mensen te bereiken is gebarentaal een eerste en onmisbare voorwaarde. Want dove mensen denken en communiceren visueel. Maar het is veel meer dan dat. De dovenwereld heeft een heel eigen cultuur. Toen ik me vijf jaar in die wereld en cultuur had ondergedompeld, wilde ik graag op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden om in de dovenwereld missionair present te zijn.

Samen missionair zijn

Daarom volgde ik de opleiding Kerk naar Buiten, samen met 1 CGK-collega en 22 PKN-collega’s. De opleiding biedt stevige theologische bezinning en veel praktische handvatten om het missionair-zijn vorm te geven. Het mooie daarbij is dat je vooral leert hoe je dat samen met anderen (kerkenraad en gemeenteleden) kunt doen.

Daarbij ligt veel accent op de context waarin je zelf bezig bent. Hoe kan je op een contextuele manier het evangelie delen? De opleiding biedt daar bepaald niet één model voor. Je krijgt veel bezinning aangereikt en alle ruimte om je eigen visie op te vormen. Gelukkig kreeg ik ook alle ruimte om de opleiding toe te passen op de specifieke context waarin ik werk: de dovenwereld in Nederland.

De opleiding is breed, dus er komt van alles langs. Maar dat is juist ook leerzaam. Ik heb ontzettend veel geleerd van de gesprekken en discussies, niet in het minst van docenten en collega’s met wie ik van mening verschilde.

Missionair project

Eén van de doelstellingen van de opleiding is dat je samen met anderen een missionair project opzet. Dat hoeft niet groot te zijn. Maar je wordt als team wel stap voor stap begeleid. En je kunt iets doen wat past bij jouw gemeente of werksituatie. Dat sluit goed bij mijn visie dat je samen missionaire gemeente bent. Het hangt niet af van jou als predikant. Tegelijk kan je er als predikant wel een heel goede en duidelijke rol in vervullen. De module over leiderschap vond ik dan ook erg interessant en leerzaam.

Aanrader

Een opleiding als deze vraagt een behoorlijke investering (gemiddeld 7 uur per week gedurende 1,5 jaar), maar ik kan alle collega’s en kerkelijk werkers aanraden om deze opleiding te gaan volgen. Het geeft je een sterke stimulans om op jouw plek met elkaar (meer) missionair te zijn.

ds. Martin Visser
predikant dovenpastoraat, Christelijke Gereformeerde Kerken en Interkerkelijk Dovenpastoraat

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u