Als christenen voelen we meer en meer de tegenwind van de secularisatie. De kerk krimpt, onze jongeren groeien op in een samenleving die onbekend is met het christelijk geloof. Evangelisatie in onze eigen omgeving is inmiddels minstens zo hard nodig als zending overzee. Maar je geloof delen is best spannend. Hoe doe je dat? Juist voor gemeenten die gehoor willen geven aan die missionaire roeping, maar niet goed weten hoe, ontwikkelde IZB het Focustraject. In dat traject worden gewone mensen toegerust om in hun gewone dagelijkse ontmoetingen hun geloof te delen. ds. Klaas van Meijeren van de IZB legt uit hoe dat werkt.

Verlegenheid overwinnen

‘Iedereen kan missionair zijn op zijn of haar eigen plek. Gewoon door je geloof te delen in je dagelijkse ontmoetingen. De niet-gelovige ander is niet per definitie ver weg, het kan bij wijze van spreken je broer zijn. Dat zie je ook bij de eerste discipelen die werden geroepen: ze vertelden over hun ontmoeting met Jezus het eerst aan de mensen die ze het meest na stonden.

Die nadruk op relaties voelt voor veel mensen ongemakkelijk. Evangeliseren komt ineens veel dichterbij dan wanneer je er een evangelisatiecommissie voor benoemt of een zendeling in het buitenland ondersteunt. Focus helpt om die verlegenheid te overwinnen. Het accent ligt op de persoonlijke geloofsrelatie met Christus en de navolging van Hem in alle facetten van het leven. Het materiaal is heel praktisch. Je leert om over je geloof te praten in een niet-christelijke omgeving.’

Voorzichtig oefenen

‘Voor die persoonlijke verdieping is Focus opgebouwd rond kringen of gespreksgroepen. Het Bijbelstudiemateriaal is erop gericht om het geloofsgesprek op gang te brengen en te houden. Gebed is heel belangrijk, daar is veel ruimte voor. Elke bijeenkomst worden de deelnemers aangemoedigd om het geleerde in de praktijk te gaan oefenen. Dat gaat in hele kleine stapjes en we nemen er twee jaar de tijd voor.

De toerusting in de gespreksgroepen is onlosmakelijk verbonden aan de verkondiging. Die twee versterken elkaar: op de kringen kan worden doorgepraat over wat er in de preek is gezegd en in de preek kan verdieping worden gegeven aan wat er in de kringen is besproken. Zo wordt de hele gemeente erbij betrokken.’

Iedereen doet mee

“Het is de bedoeling van een Focustraject dat de hele gemeente meedoet. Iedere gelovige heeft roeping om op zijn eigen plek getuige van Christus te zijn. Het is verleidelijk om dat uit te besteden aan de evangelisatiecommissie of een paar gedreven mensen, maar Bijbels is dat natuurlijk niet. Alle gemeenteleden worden toegerust in de kerk en nemen dat vervolgens mee het dagelijks leven in.’

Gehoor geven aan de roeping

Ds. Van Meijeren benadrukt dat het Focustraject niet gaat om grote acties of om allerlei extra dingen ‘moeten’. Het is ook niet gericht op verandering van de liturgie of de manier waarop de gemeente is georganiseerd. ‘Het is een geestelijk proces. Centraal staat de verdieping van het geloof, concentratie op Christus als hart van het evangelie, en daaruit volgend de oproep tot navolging van Christus in alle facetten van het dagelijks leven.

In de begeleiding wil de IZB maatwerk leveren en aansluiten bij de vragen van de plaatselijke gemeente. ‘Daarom peilen we in de eerste contacten welke urgentie er wordt gevoeld, in de gemeente en bij de kerkenraad. Als je met elkaar optrekt, moet er ook een gedeeld verlangen zijn: bij de kerkenraad ligt immers de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente.’

Iedereen kan missionair zijn

Het resultaat van een Focustraject is misschien niet zo direct zichtbaar, omdat het zich richt op het persoonlijke leven van elk gemeentelid. Susan vertelde wat het met haar had gedaan. Tijdens de dagelijkse wandeling met haar hond beluisterde ze altijd een bijbeloverdenking. ‘In mijn eigen christelijke bubbel’ zegt ze zelf. Ze besloot om die oordopjes voortaan thuis te laten en zich wat meer open te stellen voor de mensen die ze onderweg tegenkwam. Naast vele vriendelijke begroetingen ontstond er na verloop van tijd een persoonlijk gesprek met een andere wandelaarster. Ze drinken nu elke week samen een kopje koffie en er ontstaat ruimte voor een persoonlijk contact dat dieper gaat. Bij een ander worden vaak de pakjes van verschillende buren bezorgd. Ze vond dat vervelend, totdat ze zich realiseerde dat die ongewenste pakjes wel de gelegenheid boden om eens een uitgebreider praatje met de buren te maken. In een andere gemeente zijn vrijwilligers gevonden om hand en spandiensten te verlenen in een buurthuis. ‘Al doende heb ik spontane gesprekken met buurtgenoten’, vertelt een van hen.

Zo zie je dat iedereen missionair kan zijn op zijn eigen plek. Ook de kleine dingen doen er toe! Het heeft alles te maken met de bewogenheid van Jezus Christus zelf.

Focus in de CGK

Apeldoorn-Centrum is de eerste gemeente binnen de CGK die het Focustraject volgt. Ze worden daarin begeleidt door missionair consulent ds. Jelle Nutma. Over de keuze voor dit traject zegt hij: ‘Anders dan het missionair leertraject dat we aan teams uit plaatselijke kerken aanboden, is dit een traject waarin de gemeente in zijn geheel wordt meegenomen.’

Focus in uw gemeente

Meer weten over een Focustraject in uw gemeente? Kijk op www.izb.nl/focus en neem contact op met missionair consulent ds. Jelle Nutma, via j.nutma@cgk.nl

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u