Waar komen we ons bed voor uit? Wat maakt dat iemand met plezier haar of zijn werk doet? Dat heeft te maken met wat wij belangrijk vinden – onze ‘waarden’. Als ons gedrag te vergelijken is met het puntje van een ijsberg, dan zitten onze waarden onder water. Ze zijn niet zichtbaar, maar sturen ons gedrag wel.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van deze blogserie is, kort gezegd, dat God in Christus door de Heilige Geest de zéndende God is. Met andere woorden: Gód is bezig met Zijn gevallen schepping om verlossing te brengen. Hij is het die Zijn Woord, Zoon, Geest en kerk gezonden heeft in deze verloren wereld. En daarom zijn zending en evangelisatie principieel een zaak van God Zelf. De kerk heeft vervolgens de roeping om te dienen in deze grote, Goddelijke beweging. Een roeping om het Evangelie met woorden én daden hoor- en zichtbaar te maken.

Dit uitgangspunt is bepalend voor het vormen van onze missionaire waarden. Als we werkelijk zien en geloven dat Gód bezig is met Zijn gevallen wereld, dat Híj het is die eeuwen geleden zendelingen stuurde om onze heidense voorouders het Evangelie te brengen, en dat Híj het is die met Zijn Woord en Geest ons generatie na generatie opzoekt, dan zal dit ook onze waarden vormen over de kerk en haar roeping, over óns en onze roeping.

Licht van de wéreld

Wanneer we zoeken naar hoe dit in de Bijbel aan de orde komt, dan stuiten we bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament op enkele belangrijke plaatsen. Christus zegt: ‘Ik ben het licht der wereld’. Wie Hem volgt, ‘zal beslist niet in de duisternis wandelen’ (Joh.8:12). De Heere zegt niet: ik ben het licht van de kérk (dat ook), maar het licht zelfs van de wéreld. Zijn komst is bepalend voor het lot van de wereld, en zelfs voor ieder mens (Joh.1:9). En omdat God Zijn Zoon in de wereld heeft gezonden, en de Heilige Geest is uitgestort door de Vader en de Zoon, is het missionaire werk in deze wereld een zaak van God Zelf.

Onze roeping

Vervolgens is het de roeping voor alle volgelingen van de Heere Jezus om op hun beurt, achter Hem aan, als reflectoren van Zijn grote licht, ‘licht te zijn’. Daarom zegt de Heere: ‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ (Mat.5:14-16).

Waarden zetten ons in beweging

Wanneer we deze dingen in ons opnemen, nl. dat Gód de grote ‘Zendeling’ is, en dat wij achter Christus aan Zijn licht in deze wereld mogen reflecteren, dan vormt dat onze innerlijke overtuigingen. Er groeien in ons ‘waarden’; zaken die zo belangrijk voor ons zijn dat die ons in beweging zetten. De volgende keer meer over missionaire waarden.

ds. Peter L.D. Visser

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u