Als team evangelisatie maken we deel uit van het landelijk team pionieren. Op de jaarlijkse netwerkdag is er gelegenheid om elkaar wat uitgebreider te ontmoeten en ontspannen bij te praten, pioniersplekken te leren kennen en nieuwe ontwikkelingen te delen. Consulent Petra de Jong-Heins was erbij in december. “Het is waardevol en inspirerend om elkaar van hart tot hart te ontmoeten, in een missionaire context en rond werk waar we dagelijks mee te maken hebben.”
De groep bezocht PKN-pioniersplek De Vuurplaats in Apeldoorn en maakte daar een viering mee. Ze reflecteerden op en dachten mee met het pionierswerk in Apeldoorn. Dr. Bert Roor en Evelien van Duffelen (MA) presenteerden hun hun missionaire onderzoek ‘Heeft meedoen zin’ en Hans Euser vertelde over pionieren in een multiculturele samenleving. Ook bezocht het team een kringloopwinkel met missionaire focus.

Het landelijk team pionieren wordt gevormd door vertegenwoordigers van PKN, IZB, Evangelie & Moslims, International Church Plants (ICP), Leger des Heils en Deputaten evangelisatie van de CGK.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u