Recent verscheen het boek ‘Betrokken in Gods missie’ bij uitgever KokBoekencentrum. Dit basisboek missiologie is bedoeld om studenten aan theologische opleidingen en werkers in de kerk te helpen om doordacht en positief betrokken te zijn bij Gods missie in de wereld.

Voor studenten en ambtsdragers

Het basisboek missiologie bevat actueel materiaal voor zowel academische reflectie als praktische toepassing. Daarmee is het waardevol voor theologiestudenten en voor ambtsdragers. Het boek voorziet merkbaar in een behoefte: er is veel belangstelling voor.

Op het gebied van missiologie is er veel goede, vaak Engelstalige, literatuur. In het basisboek missiologie is de actuele kennis samengebracht. Voor eerst is er een compleet studieboek beschikbaar voor studenten die het vak missiologie volgen en zich voorbereiden op missionair werk.

De hele missionaire wereld is in beweging, constateert dr. Jan van ‘t Spijker, docent missiologie aan de TUA en hoofdredacteur van dit boek. ‘De samenleving ontwikkelt razendsnel. Dat roept de vraag op wat dat betekent voor de theologie en wat het vraagt de kerk. Ook het theologische discours verandert snel en dat betekent dat de literatuur die je gebruikt soms opnieuw verwoord moet worden. Dit basisboek past in die actualiteit.’

Om mee aan de slag te gaan

Het boek stimuleert om missionair te worden en geeft, naast theoretische kennis, praktische handvatten en ideeën om beleid op evangelisatie te ontwikkelen. Dit boek is daarmee ook belangrijk voor de toerusting van mensen met een taak in de kerk, stelt drs. Ad Heystek, docent aan de TUA en de CHE en lid van het comité landelijke ambtsdragersconferenties van de CGK. ‘Met name voor mensen die leiding geven aan het missionaire werk, zoals ambtsdragers, evangelisatiecommissies en evangelisatie-ouderlingen. Het geeft handvatten en ideeën om beleid op evangelisatie te ontwikkelen en het stimuleert om missionair te worden.’

Zendingsconsulent ds. Willem van ‘t Spijker vindt het waardevol dat we als kerken de geluiden van de wereldwijde kerk blijven horen. ‘Van de kerk in de wereld kunnen we veel leren. Daarom is de geschiedenis van de zending beschreven en is er een hoofdstuk gewijd aan de praktijk van de zending wereldwijd. Ik zou het iedereen die op een of andere manier betrokken is bij zending aanbevelen, zodat ze weten wat er speelt en waar ze mee bezig zijn. Hopelijk worden op die manier ook jongeren bewogen.’

Ook dr. Van ‘t Spijker is blij met het praktische deel. ‘Kerk-zijn betekent dat je werkelijk in de samenleving de stem bent van het Evangelie. De kerk moet in daden en woorden laten zien dat er een God is en dat wij van Christus zijn. Dat is soms zoeken en zwoegen. Hoe doe je dat nou? Ik hoop dat de kerkenraden uit dit boek inspiratie kunnen opdoen.’ Drs. Heystek hoopt vurig dat het boek niet ongelezen in de kast blijft staan. ‘Ik zou willen dat dit boek mensen helpt om theoretisch te onderbouwen waar ze mee bezig zijn en om missionair present te zijn. Dat hoop ik echt.’

Integrale missie als uitgangspunt

De redactie nam de zogenoemde ‘missio Dei’, Gods missie in deze wereld, als uitgangspunt en trekt vandaaruit lijnen door in ieder hoofdstuk. Het boek bevat een theologische verkenning van missionaire hoofdaspecten van de Bijbel en gaat in op de vraag naar het doel van Gods missie, de eschatologische spanning waarin die missie zich voltrekt en de plaats die de kerk daarin inneemt. Vervolgens komen de missionaire ontwikkelingen door de eeuwen heen aan de orde en gaan de auteurs in op de relatie tussen zending en kolonialisme en op de vijf aspecten van integrale missie. De volgende hoofstukken gaan over over missionair zijn in de huidige postchristelijke samenleving en de daarmee samenhangende missionaire uitdagingen. Verder wordt besproken hoe missionaire praktijken in binnen- en buitenland steeds meer met elkaar verweven raken door mobiliteit, migratie en het internet. De auteurs behandelen hedendaagse praktijken van wereldzending en schuwen de daarmee samenhangende indringende vragen niet.

Tekst gaat door onder de afbeelding

Het boek is ontstaan in een samenwerking tussen de theologie-opleidingen in Apeldoorn (TUA) en Ede (CHE) en de deputaatschappen evangelisatie en buitenlandse zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Daarmee komt het hele palet van zending, evangelisatie en diaconaat of hulpverlening als integrale missie aan de orde.

Verder hebben medewerkers van de Zendingsraad, IZB, GZB, Kerkpunt, Hogeschool Viaa en Baptisten Seminarium hebben aan het boek bijgedragen. Het geheel stond onder redactie van:

hoofdredacteur Jan van ‘t Spijker, docent missiologie aan de TUA,
Petra de Jong-Heins, missionair consulent,
Bert Roor, theologiedocent aan de CHE,
Willem van ‘t Spijker, zendingsconsulent.

Serie

Het comité landelijke ambtsdragersconferenties van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft de productie en de uitgave financieel mogelijk gemaakt. Het comité gaf eerder het basisboek diaconaat Dienen en Delen uit en overweegt een derde basisboek te publiceren over het onderwerp pastoraat.

Betrokken in Gods missie – Basisboek missiologie is uitgegeven door KokBoekencentrum en te bestellen in elke boekhandel. 

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u