Drs. Arjanna Flier-Honkoop deed onderzoek naar intercultueel kerkzijn. De conclusies zijn het delen waard! Het onderzoek geeft inzichten in hoe lokale gemeenten interculturele geloofscontacten aangaan. Ook bevat het praktische handvatten voor gemeenten die meer met migranten zouden willen optrekken in geloof.

Op zoek naar verbinding

Een casestudy naar intercultureel kerkzijn

Gelijkwaardige interculturele geloofscontacten in de kerk: niet eenvoudig, maar zeker de moeite waard! Onlangs startte het project Samen Geloven, om begeleiding te bieden bij interculturele geloofscontacten tussen migranten en Nederlandse kerken. Maar hoe ontstaan die contacten eigenlijk en misschien wel belangrijker: hoe houden ze stand? Drs. Arjanna Flier-Honkoop deed onderzoek.

Motivaties verschillen

In dit onderzoek naar interculturele geloofscontacten werden vier lokale gemeenten binnen de PKN geïnterviewd. De uitkomsten werden vergeleken met inzichten uit de literatuur. Dat leverde belangrijke inzichten op in wat er al gebeurt, welke behoeften en initiatieven er zijn en welke factoren de geloofsrelaties bemoeilijken of versterken.

Eén ding is zeker: intercultureel kerkzijn is niet vanzelfsprekend. Kerken en migranten zoeken vaak ook aansluiting vanuit verschillende motivaties. De Nederlandse kerk zoekt veelal aansluiting door middel van diaconaat en vanuit maatschappelijke motivatie, terwijl de migrant meer op zoek is naar geloofsgesprekken. “Ik vind het mooi dat kerken mensen helpen met kerstpakketten, financiële hulp… Maar migranten hebben nog iets belangrijkers nodig: de vrede van God,” vertelt een Arabische christelijke migrant.

Meer dan een gast

De casestudy eindigt met concrete aanbevelingen voor de lokale kerk. Drs. Flier-Honkoop: “Het is belangrijk dat migranten als volwaardig onderdeel van de gemeente ontvangen worden en dat ze verantwoordelijke taken in de kerk krijgen, zodat ze niet slechts te ‘gast’ zijn, maar erbij horen. Ook vragen we aan kerken om te luisteren naar specifieke behoeften van migranten en zich te realiseren dat veel migranten graag geloofsvragen willen stellen. Kerken hoeven dus niet verlegen te zijn om geloofsgesprekken aan te gaan.”

Samen geloven

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Samen Geloven. Samen Geloven wil kerken begeleiden en toerusten om vorm te geven aan intercultureel kerkzijn en het aangaan van interculturele geloofscontacten. Het project is een initiatief van stichting Geloofsinburgering en Kerk in Actie van de PKN.

Onderzoeksbrochure bestellen

Meer weten over motieven, belemmeringen en succesfactoren rondom intercultureel kerkzijn? Bestel de onderzoeksbrochure voor € 3,- of download de visuele samenvatting van het onderzoek via www.samengeloven.org/onderzoek

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u