Petra de Jong-Heins

missionair consulent

‘Zo zijn we present namens Jezus in deze wereld!’ zegt pionier-predikant Daniël van Beek enthousiast, als hij half december de deur van Het Open Huis voor ons opent.

Kerk in zendingsituatie

Als werkgroep ‘kerk in zendingssituatie’ zijn we een dag te gast bij deze zendingsgemeente. Om te leren uit de praktijk, hoe een kerk in een zendingssituatie eruit kan zien. We zijn niet op zoek naar een model, maar om te ontdekken hoe God in iedere unieke context in Nederland aan het werk is. We willen kerken inspireren en de ogen ervoor openen dat dit ook in hun omgeving gebeurt. Zo willen we het verlangen voeden kerk te zijn en Gods goede nieuws in woord en daad zichtbaar te maken aan de mensen om hen heen.

Welkom zonder oordeel

Het is maar een kleine gemeenschap in Haarlem, maar in Jezus’ handen wordt het veel. We waren als werkgroep onder de indruk van de verhalen van Monique, Emmy en de Iraanse Sahar, die vertelden hoe zij hier de warmte en het welkom mochten ervaren, dat ze er mogen zijn zonder oordeel en dat ze hier gezien worden. We hoorden hoe zij zelf bij Jezus mochten komen en van Zijn zegen mochten leren uitdelen.

Een tweede locatie

Burgemeester Jos Wienen liet weten hoe in en vanuit zulke christelijke gemeenschappen mensen elkaar ontmoeten, bereiken en helpen waar de plaatselijke overheid onmacht ervaart: ‘Wij kunnen echt niet zo naast mensen staan, zoals dat hier gebeurt.’ En die waardering werd nog duidelijker, toen de stadsdeelraad de wens uitsprak dat er in de naburige wijk nóg een locatie van Het Open Huis geopend zou worden. De plaatselijke overheid die vraagt ‘om nóg zo’n plek’? Zelfs toen ze ontdekten dat het een combinatie is van maatschappelijk werk en kerk-zijn, schrokken ze niet terug. Onwillekeurig moest ik denken aan Handelingen 2: 47: ‘En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk.’

Plek voor de wijk

Een plek, waar je niet meteen een kerk zou verwachten. Langs het pompstation lopen we het naastgelegen gebouwtje binnen. Het lijkt op een voormalig winkeltje bij een pompstation. Een gezellige vintage café-sfeer, waar mensen koffie kunnen drinken, kunnen lunchen en er tijd is voor een spelletje of gesprek. Achterin is een doorloop naar de kringloopwinkel. Tijdens onze lunch wordt verteld hoe ze met elkaar een plek willen creëren, waar iedereen uit de wijk samen kan komen. Waar je thuis mag komen en welkom bent. Op deze unieke plek is ruimte voor wijkgerichte activiteiten en kerkgerichte activiteiten. Ook Stichting Ontmoeting en Woord & Daad werken hier.

Wat een inspirerend voorbeeld mochten we vandaag meemaken! God is bezig is met zijn missie in deze wereld en nodigt op vele wijzen mensen uit om in relatie te gaan staan met Hem en om vandaar uit mee te doen met die missie: wijzen op en uitdelen van de liefde en genade van God.

Petra de Jong-Heins

missionair consulent

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u