In de Ichthuskerk in ‘s-Gravendeel vond in april een bijzondere ontmoeting plaats, die bruggen sloeg tussen verschillende culturen. Turkse gezinnen uit de Hoeksche Waard organiseerden een iftar, een traditionele maaltijd tijdens de vastenmaand ramadan. Daarvoor waren zo’n dertig gemeenteleden uitgenodigd. Een samenkomst die symbool stond voor verbondenheid en wederzijds begrip.

Contact leggen

De weg naar deze gedenkwaardige avond begon enkele jaren terug, tijdens de coronaperiode, toen het missionair team begon met het uitdelen van koffie langs de deuren. Tijdens één van deze ontmoetingen raakte het team in gesprek met een Turks gezin, dat als politieke vluchtelingen naar Nederland was gekomen. Uit dit gesprek ontstond een band en de wens van het gezin om contacten te leggen en de Nederlandse taal te leren.

Culture verschillen overbrugd

Na contact van het missionair team met de Hulpendienst  zijn warme contacten ontstaan tussen het Turkse gezin en enkele leden van de gemeente. Deze relaties groeiden uit tot wekelijkse ontmoetingen, waarbij culturele verschillen werden overbrugd door vriendschap en begrip.

Uitnodiging

Enkele weken geleden werden leden van de gemeente uitgenodigd om samen met enkele Turkse gezinnen een iftar te vieren, als dank voor de waardevolle contacten die waren ontstaan. Echter, de vraag rees hoe hier als christenen mee om te gaan? Advies werd ingewonnen bij onze oud-pastor Coen Legemaate, die ervaring heeft met ontmoetingen tussen verschillende geloofstradities.

Universele waarden

Uiteindelijk kwamen op 20 maart enkele leden van het missionair team, de kerkenraad en andere betrokkenen samen met de Turkse gezinnen in Ichthus. De avond begon met een overdenking over Psalm 130 over het belang van vergeving, een universele waarde die zowel in het christendom als in de islam wordt gekoesterd. Dit werd gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader, als teken van verbondenheid. Tijdens de maaltijd werd de vraag Wat betekent vergeving voor jou? besproken, terwijl de geuren en smaken van de Turkse keuken de ruimte vulden.

Tijdens de avond gaf Ismaïl, de vader van het Turkse gezin dat drie jaar geleden het missionair team ontmoette, een inspirerende toespraak, waarin het belang van het verbinden van culturen werd benadrukt. Ook was er een optreden op een Ney, een instrument van een holle rietstengel, die met kalme en melodieuze klanken rust en reflectie bracht.

Brug tussen culturen

Een emotioneel moment was de overhandiging van een geschenk van de Turkse familie aan een zuster, als dank voor de vriendschap en het begrip dat zij en haar man hadden getoond. Dit gebaar symboliseerde de waardevolle brug die was geslagen tussen verschillende culturen, en de hoop op een harmonieuze samenleving gebaseerd op wederzijds respect en begrip.

tekst en foto: missionair team ‘s-Gravendeel

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u