‘Het begon met een droom,’ begint Hans Euser zijn verhaal in pioniersplek Blend Bloemhof in Rotterdam. Hij en zijn vrouw werden een paar jaar geleden ’s ochtends wakker en bleken tot in detail dezelfde droom te hebben gehad. Al langere tijd waren ze aan het bidden hoe ze in de Rotterdamse wijk waar ze naartoe verhuisd waren God kenbaar mochten maken in hun omgeving. Zou deze droom dan een aanwijzing zijn van God zelf?

Gele markiezen, een soort buurtcafé met een kapperszaak erin, tweedehands kleding. Maar meer dan dat: een plek waar een gemeenschap van buurtbewoners is, hoe verschillend ook van elkaar, toch verbonden. De droom is twee jaar later werkelijkheid geworden, zien we hier.

Samen pionieren

Als deputaten evangelisatie hebben we een hartelijke samenwerking in het landelijk team pionieren van de PKN, waar ook onder anderen Evangelie & Moslims, IZB, ICP en het Leger des Heils aan deelnemen. Eens in de twee maanden bespreken we wat er in onze denominaties en organisaties gebeurt op missionair vlak, wisselen we ideeën uit en werken we, waar mogelijk, samen in het missionaire veld. En ter inspiratie vergaderden we dit keer in Rotterdam, bij Blend Bloemhof. Dit initiatief is gestart vanuit het werk van Hans en Carolien Euser, die eveneens werkzaam zijn bij ICP.

Verhaal van hoop

Wat een inspirerende pioniersplek! Blend Bloemhof is als pioniersplek gestart, met de focus op ‘business as mission’: het is een sociale onderneming. Vanuit de zaak wordt zorg geboden en zin gezocht. Mensen zijn immers niet alleen fysiek, maar ook sociaal én spiritueel! Terwijl wij vergaderen komen er buurtbewoners binnen, wordt er iemand geknipt in de kapperszaak en loopt er iemand richting de kledingkelder. Ieder mens, van welke achtergrond ook, is welkom. De kapster heeft niet alleen kapperskwaliteiten, maar vertelt aan ieder die het horen wil haar verhaal, dat er hoop is. Alle nare kanten van de wereld heeft ze gezien. Maar nu staat ze hier als kapster. Als het in mijn leven kan, is er ook hoop voor jou, bemoedigt ze haar klanten uit de buurt.

God leren kennen

Blend is duidelijk méér dan koffie, kleding en kapper. Hier vind je schoonheid, aandacht en verbinding. Een community die zoekt naar zin. Er is ruimte voor echte ont-moeting: een spelletje doen, je verhaal delen of een tafelgesprek over de grootste levensvragen. Dan is het ontroerend om tijdens een vergadering te mogen horen dat God zichzelf daar aan mensen kenbaar maakt. Buurtbewoners die God mogen vinden, door de gelegenheid die is gecreëerd. Dankbaar en verwonderd keer ik huiswaarts. Laten we blijven bidden en kansen oppakken waar God ons in wil zetten in zijn missie.

Petra de Jong-Heins

missionair consulent

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u