De website vraagaanGod.nl zoekt nieuwe vrijwilligers. Op dit platform kunnen mensen hun vragen over geloof, God en zingeving kwijt. Bob Salm, initiatiefnemer van de stichting Vraag aan God, geeft toe dat de naam wat brutaal klinkt, “maar het is wel meteen duidelijk waar het over gaat. We maken heel duidelijk dat het antwoord van mensen komt en is gebaseerd op de Bijbel. Het is fantastisch dat mensen komen met hun vragen en dat we zo ook niet-gelovigen mogen bereiken met het evangelie.”

Er komen genoeg vragen binnen, meer dan de huidige vrijwilligers kunnen beantwoorden. Er is daarom dringend behoefte aan meer kerken die met een team willen meedoen. “De antwoorden moeten wel echt uit de Bijbel te verantwoorden zijn en daarom benaderen we bewust bijbelgetrouwe kerken,” benadrukt Salm.

De website vraagaanGod.nl is bewust zo eenvoudig en neutraal mogelijk gehouden. Mensen kunnen hier hun vraag insturen. Dat mag anoniem. Op basis van het IP-adres kunnen wij zien in welke plaats de vraagsteller ongeveer zit en de vraag wordt vervolgens doorgestuurd naar een gemeenteteam bij hem of haar in de buurt. Op die manier is er opvolging mogelijk, bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek. Daarom zou het mooi zijn als zoveel mogelijk kerken verspreid over het hele land zich aanmelden met een team van ongeveer vijf mensen.

Soms komen er pittige vragen binnen en dat vraagt wat van vrijwilligers. De teamcoördinator neemt daarom eerst alle vragen door en verdeeld ze over het team. Dat is niet heel veel werk, maar het moet juist bij de wat moeilijkere vragen zorgvuldig gebeuren. “Tieners kunnen verrassend goede antwoorden geven, maar die wil je natuurlijk niet een vraag over bijvoorbeeld seksueel misbruik voorleggen. We willen graag dat de vrijwilligers het lang volhouden, dus we proberen ze per week niet meer dan een vraag te laten beantwoorden.”

Kerken die belangstelling hebben om mee te doen, kunnen contact opnemen met de stichting Vraag aan God door een mail te sturen aan Bob Salm: bob@vraagaangod.nl. In een persoonlijk gesprek wordt uitgelegd hoe het werkt, wat er van een team verwacht wordt en wat de kosten zijn.

Evangeliseren in gesloten landen

Samen met dominee Jan Bosch is in Maastricht het concept vertaald in het Farsi. Er zat daar een grote groep enthousiaste christelijke asielzoekers uit Iran. Het was de bedoeling om het bereik te beperken tot Maastricht, maar we hebben het per ongeluk opengezet voor de hele wereld. Vervolgens kwamen er prachtige vragen uit allerlei landen waar het christelijk geloof nauwelijks ruimte krijgt, vaak van moslims. Zo kunnen we evangeliseren in landen waar je moeilijk binnenkomt, in een taal die we zelf niet spreken. We hebben het team geleerd om de digitale blokkades op een veilige manier te omzeilen. De privacy van de vraagstellers en de vrijwilligers is goed gewaarborgd, dus het is een betrekkelijk veilige manier om het evangelie te delen. Het team uit Maastricht is uitgewaaierd over het hele land en opgeheven, maar in Apeldoorn gaat een nieuw team het overnemen.

We zouden ook heel graag in Israël starten. De Hebreeuwse vertaling hebben we al klaar liggen, nu zoeken we contact met Messias belijdende gemeenschappen daar. Dat is tot nu toe helaas niet gelukt.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u