Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Deputaten evange­li­satie zijn blij met de komst van Andries Bakker die zich als begeleider gaat inzetten voor het missi­onair leertraject (‘Zzzout’). Hij heeft veel ervaring in meerdere gemeenten en is onlangs met pensioen gegaan als evangelist van Hillegom. Samen met ds. Jan van ’t Spijker, missi­oloog van de TUA, zal hij het begelei­der­steam gaan vormen. De missi­onair consu­lenten, Petra de Jong en Peter Visser zullen zich meer richten op de leerge­meen­schap pionieren en op de begeleiding van pioniers­teams. Andries stelt zich voor: ‘Lang geleden mocht ik meehelpen bij ‘Amster­dammers helpen Amster­dammers’. Dat was een project waar onder andere aan dak- en thuis­lozen maaltijden werden verstrekt, maaltijden die vooraf­gegaan werden door een korte samen­komst. In die tijd ontstond bij mij een verlangen om fulltime in Gods Koninkrijk te werken. Hoe en wat was me toen nog niet duidelijk. Jaren later ben ik theologie gaan studeren en ruim twintig jaar terug heb ik mijn baan in de automa­ti­sering opgezegd voor werk in de gemeente. Een kleine tien jaar geleden kwam ik in contact met de Open Hof in Hillegom, waar een sterk verlangen heerste om meer naar buiten te treden en iets te betekenen voor het dorp. We maakten een mooie ontdek­kingsreis met elkaar, waarin we Gods liefde mochten delen met vele mensen die op zoek waren. Een derge­lijke ervaring is zó kostbaar! En volgens mij overal mogelijk op een manier die past bij je eigen gemeente. Ik ga heel graag met gemeen­te­teams in gesprek om eens te kijken naar hoe het werkt en wat is er in jouw gemeente mogelijk is. Toen ik pas in Hillegom was, hoorde ik op een gemeen­te­avond zeggen: Er komen toch geen nieuwe mensen bij. Bijzonder is dat God daar blijkbaar anders over dacht, daar zijn we nog steeds wekelijks getuige van. Iedere keer is het bijzonder om mee te maken als mensen het verlangen hebben om zich bij de gemeente aan te sluiten.’
Print Friendly, PDF & Email