Deze week hebben alle kerkenraden het collecterooster voor 2024 ontvangen.

Kerken collecteren voor veel verschillende doelen. Dit rooster is handig om de collecten in te plannen voor het werk dat we als kerken gemeenschappelijk doen. Samen dragen we de kosten voor deze kerkelijke kassen.

Het rooster kunt u ook gebruiken om te bidden voor het werk van de verschillende deputaatschappen.

U vindt het collecterooster op www.cgk.nl/minimumbijdragen.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u