Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

flexibele oplossing

Vanaf 8 april is ds. Jelle Nutma door zijn kerkenraad in Gorinchem voor 1 dag per week gedeta­cheerd bij deputaten evange­li­satie van onze kerken. Hij richt zich op projecten (onderzoek en ontwik­keling) waarvoor de missi­onair consu­lenten onvol­doende tijd beschikbaar hebben.
In verband met deze werkzaam­heden heeft ds. Nutma (rechts) zijn voorzit­ter­schap van deputaten evange­li­satie overge­dragen aan ds. Rein den Hertog (links).


Wij zijn dankbaar voor deze flexibele oplossing van de CGK Gorinchem en voor de deskundige inbreng van twee ervaren predi­kanten!

Print Friendly, PDF & Email