Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Focus IZB’ ook voor CGK

Ds. Jelle Nutma is nauw betrokken bij het Focustraject van de IZB. Hij vertelt: ‘Met Focus kunnen we gemeenten op weg helpen bij het zoeken naar hoe je vandaag als gelovige en als kerk van Christus in de samen­leving present kunt zijn.’

 

gehele gemeente

Anders dan het missi­onair leertraject dat we aan teams uit plaat­se­lijke kerken aanboden, is dit een traject waarin de gemeente in zijn geheel wordt meegenomen.’

 

Focus

Focus zet in beweging. Eerst als gemeente naar Christus toe en vervolgens onder Zijn leiding te midden van de mensen om je heen. Aan de hand van thema­blokken, preken, materiaal voor alle geledingen in de gemeente en begeleiding vanuit de IZB en van een missi­onair consulent leg je zo met elkaar een weg af die veran­dering vanuit het hart van de ontmoeting met Christus wil bewerken.’

 

partner IZB

Al een tijdje onder­zoeken we de mogelijk­heden om het ‘Focus-traject’ in te zetten in onze kerken,’ zegt Nutma. ‘De IZB is voor ons een partner waar we al jaren goede contacten mee hebben. Het is mooi dat we dat nu ook concreet kunnen uitwerken in samen­werking op plaat­selijk niveau.’

 

voor CGK’ers

Door corona lag een en ander wat stil, maar nu is de eerste CGK aange­haakt. De gemeente van Apeldoorn-Centrum maakt een begin met het Focustraject. Deze opstartfase duurt tot januari, zodat men in het nieuwe jaar met elkaar aan de slag kan gaan. Een zogenoemd Focusteam gaat het hele traject coördi­neren. De begeleiding wordt verzorgd door ds. Klaas van Meijeren van de IZB, samen met ds. Jelle Nutma vanuit de CGK.

 

meer weten?

Meer weten over een Focustraject in jouw gemeente? Kijk op www.izb.nl/focus en neem contact op met missi­onair consulent, ds. Jelle Nutma, via j.nutma@cgk.nl.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl