Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

format gebruiksplan kerkgebouw

Wanneer kerken de deuren weer openen, moeten zij ook een eigen gebruiksplan opstellen, voordat activi­teiten en erediensten worden hervat. Met het format gebruiksplan beschikt u snel over een uitge­werkt plan.

In het format zijn de belang­rijkste onder­delen uit de ‘richt­lijnen erediensten en andere samen­komsten’ verwerkt en is ruimte om het gebruiksplan toe te passen op de eigen situatie. Elk kerkgebouw is immers weer net even anders.

Het format kan uitge­werkt worden door bijvoor­beeld een corona­com­missie of koster, maar blijft een verant­woor­de­lijkheid van de kerkenraad. Zorg dat een eigen gebruiksplan in geprinte versie aanwezig is in het gebouw. En verspreid dit per nieuws­brief en op de eigen website of op een andere wijze in de gemeente. Op die manier kunt u iedereen – ook gasten – op de hoogte brengen.

Download hier het format gebruiksplan, in pdf of in Word.

Dit format is een initi­atief van het Diensten­bureau CGK, in samen­werking met GKv en NGK: Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk.

 

verzoek: denkt u mee?

Heeft u aanvul­lingen of praktische ideeën of tips,  neem dan contact op via verbinding@cgk.nl.

We nemen deze graag mee in de volgende versie van het gebruiksplan.

_______

Bron: regie­groep corona Diensten­bureau in samen­werking met GKv en NGK.

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email