Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Friedensstimme presenteert nieuw boek over vervolgde kerk

Jaarlijks organi­seert Stichting Friedens­s­timme een ontmoe­tingsdag. Spannende vraag in deze coronatijd was natuurlijk: zal dat ook nu gebeuren? Inderdaad, dat is wel het voornemen. Alleen deze keer aangepast aan de omstan­dig­heden. Daarom wordt de dag op drie verschil­lende locaties georga­ni­seerd: In Barneveld, Rotterdam en in de omgeving van Zwolle/Kampen.

Hoofd­spreker is Benjamin Chorev, de jongste zoon van Michaël (Misha) Chorev.

Misha groeide op in Rusland in de tijd van de Tweede Wereld­oorlog. Na de arres­tatie en dood van zijn vader leidt het gezin een zwervend bestaan dat geken­merkt wordt door honger en gevaar. Maar ook door een rotsvast geloof in God en onder­linge liefde. Harvey Yoder, een Ameri­kaanse schrijver, inter­viewde Misha over zijn levensloop en schreef zijn biografie, die in het Neder­lands wordt uitge­geven onder de titel: Geen prijs te hoog.

Op de ontmoe­tingsdag wordt het boek gepresenteerd.

Via de website van Stichting Friedens­s­timme https://www.friedensstimme.nl kunt u zich vanaf 1 september aanmelden voor deze inspi­re­rende ontmoetingsdag.

Print Friendly, PDF & Email