Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

aanstaande zondag: gebedszondag voor de wereld

Verschil­lende 'hulpor­ga­ni­saties', waaronder Diaconaat CGK, roepen op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. De nood als gevolg van de corona­crisis is in veel landen zeer groot en de dreiging van een groot­schalige hongersnood reëel. In sommige landen is het al zover. Veel Neder­landers zullen deze zomer niet op reis kunnen. Laten we in plaats daarvan de wereld in onze harten en onze gebeden sluiten.

achtergrond

Corona heeft wereldwijd grote impact, niet alleen voor de gezondheid maar ook voor de economie. Het is realis­tisch om te verwachten dat in de nabije toekomst miljoenen mensen honger zullen lijden door voedsel­te­korten als gevolg van de corona­crisis. In sommige landen hebben mensen nu al te weinig eten. Het gaat dan veelal om gebieden waar al een andere crisis gaande is, zoals Syrië, Colombia of Ethiopië. De econo­mische crisis als gevolg van corona raakt deze mensen heel hard. Ze zijn afhan­kelijk van hun dagelijks werk om aan een maaltijd te komen, door de lockdown kunnen ze niet naar buiten en is er geen mogelijkheid om geld te verdienen. Daarbij is de toegang tot medische zorg, schoon drink­water en hulpgoe­deren voor deze mensen heel beperkt of zelfs afwezig.

psalm 67

Psalm 67 is een gezamenlijk gebed om Gods zegen voor de wereld. God wordt in deze psalm aanbeden als heerser over de hele aarde en alle volken. De hele wereld is afhan­kelijk van zijn genade en zegen. Op 28 juni lezen of beluis­teren alle betrokken kerken deze woorden als een krachtig, gezamenlijk gebed voor medemensen overal ter wereld. Een aantal suggesties voor het online beluis­teren van Psalm 67:

gebedspunten

Bid met ons mee voor de wereld:

  •  Voor de landen waar het corona­virus zich uitbreidt. Dat de besmet­tingen toch gestopt worden en de gevolgen beperkt blijven.
  •  Voor de miljoenen mensen wereldwijd die hun baan of bedrijf zijn kwijt­ge­raakt en daarmee hun inkomsten.
  •  Voor alle ouders die niet weten of er vanavond weer eten is voor hun kinderen.
  •  Voor ontferming voor die gebieden die bedreigd worden door een nieuwe sprink­ha­nen­plaag. Dat die mee mag vallen zodat oogsten gered worden.
  •  Voor regerings­leiders om de juiste maatre­gelen te treffen en voor hulpver­leners om bescherming en kracht.
  •  Om regen als het te droog is en voor het stoppen van de regen waar er te veel valt.
  •  Voor landen waar conflicten zijn en onschuldige mensen sterven.
doneer!

Wereldwijd zijn al honderd­dui­zenden doden gevallen door het corona­virus. Meer dan acht miljoen mensen zijn besmet (geweest). De dreiging van een groot­schalige hongersnood als gevolg van de corona­crisis is zeer reëel. Geef voor de noodhulp Corona …
Hartelijk dank namens de ontvangers!

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl