Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

geen maximumgrens aantal kerkbezoekers

Wat is er op verschil­lende plekken uitge­keken naar ruimere maatre­gelen als het gaat om het maximum­aantal bezoekers voor kerkdiensten. Vooral grote gemeenten met grote kerkge­bouwen konden dan meer mensen kwijt op de afstand van 1.5 meter.

Daarvoor is nu, eerder van verwacht, ruimte gekomen. De verruiming is zodanig dat er geen grens is aan het maximum­aantal, voor zover alles binnen de 1.5 meter afstand van elkaar geregeld kan worden. Bij deze verruiming zijn de volgende aandachts­punten van belang:

• Voorwaarde voor de verruiming is dat op de een of andere wijze de gezond­heids­check wordt uitge­voerd. Wordt dit niet gedaan dan is het maximum­aantal bezoekers beperkt tot 100.
• Zorg voor een goede routing, vooral als er meerdere zalen in gebruik zijn, zodat er geen opstop­pingen ontstaan waarbij de 1.5m niet meer kan worden vastgehouden.

Print Friendly, PDF & Email