Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

geen uitstel actualisatie anbi

De deadline van 1 juli 2020 voor publi­catie van het anbi-document blijft staan. Uitstel  vanwege de corona­crisis is van de baan. Het is dus van belang om op tijd de anbi-gegevens aan te leveren bij het Dienstenbureau.

Alle CGK kerken en andere CGK rechts­per­sonen hebben een ANBI-status en vallen onder onze groeps­be­schikking.  Zij sturen elk jaar een anbi-document (format) met de actuele gegevens naar het Diensten­bureau, e-mail: info@cgk.nl. Om aan de publi­ca­tie­plicht te voldoen plaatst het Diensten­bureau het anbi-document op de landelijk CGK website.

In veel kerken worden leden tijdens een leden­ver­ga­dering of gemeen­te­avond geïnfor­meerd over de jaarcijfers.  Deze bijeen­komsten konden  door de coron­a­maat­re­gelen dit jaar (meestal)  geen doorgang vinden. Dit heeft geen gevolgen voor het aanle­veren van de gegevens  want kerkrech­telijk is de plaat­se­lijke kerkenraad verant­woor­delijk voor het vaststellen van de jaarcijfers.

De kascon­trole is wel vereist en moet worden vermeld  in het anbi-document onder het kopje Toezicht.

Infor­matie over ANBI

 _______

Bron: Bertjan Groot­hedde, Diensten­bureau CGK

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl