Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

gehandicapten krijgen een plek

Dit is het verhaal van David. Hij woont in Bubulo, een plaats in het oosten van Oeganda. Hier heeft Shalom Minis­tries samen met de lokale kerk een project gestart waarin weduwen, wezen en gehan­di­capten hulp krijgen om een duurzaam inkomen te verwerven. Deze mensen, waar David er een van is, moeten normaal gesproken bedelen om geld en eten. Dat is pijnlijk en enorm schadelijk voor het zelfver­trouwen. In het project krijgen deze kwetsbare mensen beroeps­on­derwijs, zodat hun kans op werk groter wordt en ze sterk en onafhan­kelijk worden.

David werd geboren in 2000. Toen hij drie maanden oud was, liet zijn moeder hem achter bij zijn groot­ouders. De goede en efficiënte borst­voeding was niet langer beschikbaar en het gebrekkige alter­natief leidde tot een onjuiste hersen­ont­wik­keling. Dat resul­teerde in doofheid. Zijn groot­ouders stuurden David naar school, maar in het vierde leerjaar ging het niet langer.

Shalom nam David in 2017 aan voor een handvaar­dig­heids­training in lassen in een van de workshops in Bubulo. Dat liep niet goed. Twee jaar later kreeg hij opnieuw een opleiding aange­boden en nu kan hij metalen snijden, verbinden en schil­deren. David is inmiddels 18 jaar en hij wil trouwen.

We onder­steunen het verlangen van deze gehan­di­capte kinderen om volwassen en zelfstandig te worden, te trouwen en een gezin te stichten.
Shalom wil graag een eigen werkplaats inrichten, zodat de kinderen direct na hun opleiding voor zichzelf aan de slag kunnen en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Het is voor deze jongeren vaak niet mogelijk om voor een werkgever te gaan werken, omdat er niet veel begrip is voor hun beperking en er aan gehan­di­capten vaak geen salaris wordt betaald.

Sinds twee jaar steunt diaconaat CGK dit project. Dit jaar willen wij Shalom Minis­tries helpen met 5.000 euro. Help je mee om dit bedrag bij elkaar te krijgen?

Print Friendly, PDF & Email