Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

geleerde lessen

Op 15 april sloten de twee gemeenten (Almelo en Mijdrecht) die hadden meegedaan aan de pilot van het missi­onair leertraject hun periode van twee jaar af. Wat hebben zij geleerd? We doen een greep:

  • Dat Mozes, hoewel hij zich niet capabel voelt, tóch de opdracht van God krijgt;
  • Dat God werkt, de ontspanning dat het niet in míjn handen is. En dat ik kan doen wat in mijn vermogen ligt;
  • Denk in mogelijk­heden en houd vol;
  • Dat de kerk veel te weinig deelnemer is in de woonplaats en samen­leving en dat we daarin wellicht niet eens gemist worden;
  • Focus bij nieuwe leertra­jecten op infor­meren van kerkenraad. Dáár begint het om de gemeente missi­onair bewust te maken.

Wij vonden het fijn dat onze missi­onair consu­lenten Petra de Jong en ds. Peter Visser samen met docent missi­o­logie ds. Jan van 't Spijker deze twee gemeenten mochten coachen. De geleerde lessen in de pilot zijn inmiddels toegepast in het missi­onair leertraject dat vorig jaar begon en worden - naar we hopen - ook in het traject dat D.V. dit jaar van start gaat verder uitge­werkt.

De deelnemers gingen naar huis met een symbo­lisch groei­pakket: bloem­bollen. Planten, verzorgen, vrucht­dragen, bloeien… Dat zijn immers Bijbelse noties.

We namen afscheid van elkaar met de zegen van St. Patrick:

De Heer zij vóór je om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer zij in je om je te troosten als je verdriet hebt.
Hij omgeve je als een bescher­mende muur, wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer zij boven je om je te zegenen.
Zo zegene God je, vandaag, morgen en in eeuwigheid.
Amen

Print Friendly, PDF & Email