Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

hoe houd je het in je gezin met elkaar uit?

Van de jeugd­bonden ontvingen we dit artikel. De uitdaging van deze tijd is om het met elkaar in een gezin uit te houden. Alles gaat anders dan anders en dat heeft zijn weerslag op iedereen. Daarom is onze eerste tip: stel je eisen niet te hoog. Het is volstrekt logisch dat er nu minder werk uit ieders handen komt. Kijk wat je kunt doen en laat de rest voor wat het is! Geloof in het gezin wijst op initi­a­tieven die helpen om in deze tijd het geloof in God een plek in je gezin te geven.

  • Op lerenindekerk.nl staan zes thuis­vie­ringen rond het thema 'Hij werd mens zoals wij'. In ieder thema staat een emotie centraal: blijd­schap, verdriet, boosheid, angst, eenzaamheid en euforie.
  • Met je kind over het corona­virus in gesprek gaan, kan aan de hand van dit materiaal van het ABC voor kinderen.
  • EO BEAM zendt in de komende weken elke zondag een online jonge­ren­dienst uit via YouTube.
  • Op ABCvanhetgeloof.nl staan diverse Bijbelse kernwoorden uitgelegd. Er is een versie voor kinderen en een voor jongeren.
  • Op creatiefkinderwerk.nl komt elke week een inter­actief kinder­pro­gramma over het verhaal van Abraham. Daarnaast is er dagelijks de Henkie-show.
  • Iedere schooldag is er een Bijbel­ver­telling te beluis­teren van Hogeschool de Driestar i.s.m. de Refor­ma­to­rische Omroep.
  • Op de site van Studio Sprankel staan drie thuis­vie­ringen. De thema’s zijn Bidden, Vertrouw maar op God en Van donker naar licht.
  • Jongeren kunnen hier dagelijks een podcast van de HGJB luisteren.
  • Een catechi­sa­tieles 'Pandemie en de Bijbel' van Follow Me is hier te volgen.
  • Raise Up moedigt je aan om tegen je kind eerlijk te zijn over het virus, over eventuele angst en over wat de Bijbel zegt over de laatste dagen.

 

 _______

Bron: CGJO / LCJ via geloofinhetgezin.nl (27 maart)

Contact­per­sonen / meer infor­matie: jeugdbureau@cgjo.nl en LCJ

Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl