Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

geloof jij dan nog?

Leestip voor de zomervakantie!

Een aanrader, als je met anderen - gelovig én niet-gelovig - over het chris­telijk geloof wilt praten. Dit goed leesbare boek behandelt in korte hoofd­stukken actuele thema’s, waar chris­tenen in de ontmoeting met anders­ge­lo­vigen mee te maken krijgen. De korte teksten doen geen afbreuk aan de diepgang en een zorgvuldige theolo­gische doordenking.

De auteur commu­ni­ceert conse­quent in heldere taal. Daardoor sluiten vorm en inhoud goed op elkaar aan. Tegelij­kertijd reikt Hetty Lalleman een vocabu­laire aan waar de lezer in concrete ontmoe­tingen zijn winst mee kan doen. De auteur is als het ware steeds in gesprek met kritische en nieuws­gierige anders­ge­lovige mensen. Dat levert een schat aan inzichten op in het denken van de ander. De lezer bouwt ook een voorraad op aan goede gedachten, om daarmee op dat andere denken te kunnen anticiperen.

Laten volwassen gelovigen, leiders van zoekers­kringen, evange­listen en dominees zich eigen maken wat hier is uitge­werkt. Het kan in veel ontmoe­tingen erg behulpzaam zijn en het voorkomt wellicht dat we al te onbeholpen reageren op ‘lastige’ vragen.

Petra de Jong, missi­onair consulent

 

Naar aanleiding van:
Hetty Lalleman, Geloof jij dan nog? In gesprek met niet-gelovigen, Ark Media, 2019

Print Friendly, PDF & Email