Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

geloven en je werk

Hoe beleven christenen op het werk hun geloof?
Op internet is weinig te vinden hoe chris­tenen op het werk hun geloof beleven. Daarom is Maarten Pijnacker Hordijk een onderzoek gestart onder chris­tenen in hun werk- en/of studie situatie, waarbij ‘werk’ gelezen mag worden als ‘bezig­heden’, dus ook onbetaald vrijwil­ligers- en huishou­delijk werk. Hij nodigt je uit kort iets te vertellen over je beleving en hoe de huidige corona­crisis daarop invloed heeft. Ook kun je aangeven of je onder­steuning nodig hebt in je werksituatie.

Vul de enquête in via www.is.gd/geloof  of onder­staande QR-code. Dat kan tot uiterlijk 1 september reageren.

In een column op www.geloofenwerk.nl gaat Pijnacker Hordijk in op factoren die te maken hebben met hoe chris­tenen op het werk hun geloof beleven. Zoals de visie op werk: is het een ‘noodza­kelijk kwaad’ of een ‘roeping van God’?, om eens twee uitersten te noemen. Die visie heeft natuurlijk te maken met de eigen geloofs­be­leving, die sterk zal worden gekleurd door de kerke­lijke traditie en het zicht op de geeste­lijke wereld. Wil je je geloof prive houden en werk en geloof dus strikt scheiden? Of is er het besef dat je 24/7 christen bent, dus ook op je werk, en zoek je naar wegen om het geloof op je werk gestalte te geven? Met interesse wordt uitge­keken naar de resul­taten van de enquête en welke conclusies daaruit getrokken mogen worden.

Pijnacker Hordijk is al 35 jaar met bezig met christen-zijn op je werk. Hij beheert drie websites: www.christenzijnopjewerk.nl, www.bedrijfsgebed.nl en www.spoorchristenen.nl. En hij promoot de jaarlijkse lande­lijke thema­zondag Christen-zijn op je werk, elk jaar in november, na de dankdag voor gewas en arbeid.

 

 

Print Friendly, PDF & Email